Varovanje zavarovanih živalskih vrst v območju Natura 2000 tudi v občini Mengeš

0
2548

Občina Mengeš bo skupaj z Zavodom RS za varstvo narave in njihovimi prostovoljci tudi v letu 2017 postavila ograje za zaščito zavarovanih dvoživk pred povozom. Ograja bo postavljena na najbolj kritičnem odseku ceste od križišča Martinek do Mengša. Ograja bo postavljena v času selitve zavarovanih dvoživk, predvidoma 1 mesec od konca februarja do konca mavca. Natančne časovni termin je odvisen od vremenskih razmer in je lahko tudi krajši. Postavitev ograje bo potekala predvidoma 1 dan, sodelovali pa bodo zaposleni na Zavodu RS za varstvo narave, prostovoljci in predstavniki občine. Za ustrezno prometno signalizacijo bo posrbljeno.

Občina Mengeš je v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave že v letu 2015 izdelala ustrezne prepuste za žabe in sicer pod cesto med Mengšem in Šinkovim Turnom. Takrat so bile prvič postavljene tudi 400 m dolge ograje za preprečevanje povoza dvoživk, ki se v pomladnih in jesenskih mesecih iz bajerja množično selijo v primerne razmnoževalne in prezimovale habitate. Selitev poteka prek ceste med Mengšem in Šinkovim Turnom, kjer je v preteklosti prihajalo do množičnega povoza dvoživk, kar dolgoročno negativno vpliva na velikost populacije teh zavarovanih vrst dvoživk.

zabe_menges (2).
Tudi v letu 2017 bo Občina Mengeš ponovno sodelovala z Zavodom RS za varstvo narave. V času pomladne selitve zavarovanih dvoživk bo na najbolj kritičnem odseku ceste, od križišča Martinek do Mengša, ob gozdnem robu, postavljena ograja iz propilena visoke gostote, zelene barve, v višini 1 m. Ograja je približno na dva metra z vezicami pritrjena na lesene količke v višini 1 m. S postavljeno ograjo se bo pri pomladni selitvi dvoživk v primerne razmnoževalne habitate preprečil prihod zavarovanih dvoživk na cestišče. Dvoživke se bodo nato počasi premikale ob ograji vse do zanje pripravljenih prepustov pod cesto, kjer bodo pod cesto prešle na drugo stran in varno nadaljevale pot. V obdobju najintenzivnejše selitve bodo prisotni tudi prostovoljci Zavoda RS za varstvo narave. Pri postavitvi, se za zagotavljanje prometne varnosti udeležencev v prometu, upošteva predpisani varnostni odmik od cestišča.

Vir: Občina Mengeš

Oglasno sporočilo