Žulj tedna; rubrika Občine Kamnik (14.3.2017)

0
2062

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna”. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občana zanima, kakšne možnosti Občina Kamnik nudi na področju nege in varstva starejših, saj v teh dneh pričakuje odpust očeta iz bolnišnice.

Odgovor občinske uprave

Na področju oskrbe in nege na domu ima Občina Kamnik v okviru mreže javne službe organizirano pomoč v obliki koncesionarstva, ki izvaja strokovno voden proces socialne oskrbe na domu. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Koncesionar na območju občine Kamnik je Zavod za socialno oskrbo Pristan. Kontakt za vse informacije o naročilu storitve, vrstah storitve, številu obiskov socialnih oskrbovalk na domu je info@pristan.si, nada@pristan.si, telefon 01 547 95 79. Cena storitve pomoči na domu za uporabnika znaša 3,46 evra za opravljeno uro storitve.

Zdravstveno oskrbo na domu pa izvaja Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, patronažna služba, telefon: 01 831 8668 ali 01 831 8692.

Oglasno sporočilo