Najbolj prodorna občina 2017 je Občina Podčetrtek, Občina Kamnik je regijska zmagovalka Osrednje in Jugovzhodne Slovenije

0
2372

Nagrado Zlati kamen 2017 za razvojno najbolj prodorno občino Slovenije kot tudi regijsko zmagovalko je na tradicionalnem srečanju občin in županov Slovenije v Festivalni dvorani prejela Občina Podčetrtek. Zmagovalko je razglasil minister za javno upravo Boris Koprivnikar. Ostale regijske zmagovalke so občine Cerkno v prvi regiji zahodne Slovenije s Primorsko in Gorenjsko, Kamnik v tretji regiji od Posavja do Koroške in Lendava v četrti regiji vzhodne Slovenije. Priznanje je v imenu Občine Kamnik prevzel župan Marjan Šarec.

Nagrado Zlati kamen podeljujejo od leta 2012. Dosedanje zmagovalke so bile občine Idrija (2012), Postojna (2013), Škofja Loka (2014), Šentrupert (2015) in Ljubljana (2016). V raziskavo Informacijskega sistema slovenskih občin (ISSO) je vključenih več kot 50 ključnih indikatorjev razvojne uspešnosti, ki jih primerjajo skozi zadnja štiri leta.V analizo so vključene vse slovenske občine, zato podatki predstavljajo dober pregled slovenskega okolja na ravni lokalne samouprave. Pri letošnjem izboru finalistov in nagrajenca so se namreč še močneje kot prejšnja leta naslonili na rdečo nit in glavni poudarek dali turizmu. Letos so poleg običajne kvantitativne analize za izbor pripravili tudi posebno analizo turizma, ki so jo v okviru dopoldanske konference Zlati kamenpredstavili v obliki tako imenovane »Bele knjige«. S tem so na enem mestu zbrali vse ključne podatke o turizmu v občinah. Ker pa le osnovni podatki ne povedo dovolj, so jih dopolnili s smiselno izbranimi kazalniki, ki bodo omogočali kakovostno postavljanje in spremljanje ciljev. Večina kazalnikov omogoča poglede, kakršnih doslej ni bilo mogoče najti. Med drugim razkrivajo gibanja na področju razvoja turizma in spremljajo razvoj turističnih zmogljivosti po občinah, merijo učinkovitost zmogljivosti in naložb v turizem, povezujejo različna področja, kot sta denimo povečanje zmogljivosti in rast števila turistov, in nenazadnje odkrivajo tudi skrite turistične potencialne uspešnice.

Letos so se za naziv nacionalne in regionalne zmagovalke poleg Občine Kamnik, ki je bila uvrščena v regijo Osrednja in Jugovzhodna Slovenija, potegovale še občine Bohinj, Cerkno in Kranjska Gora v regiji Zahodna Slovenija, Grosuplje in Novo mesto v regiji Osrednja in Jugovzhodna Slovenija, Laško, Podčetrtek in Slovenj Gradec v regiji od Koroške do Posavja ter Lendava in Ljutomer v regiji Vzhodna Slovenija.

Slovesna razglasitev razvojno najbolj prodornih občin se je, kot rečeno odvijala v Festivalni dvorani v Ljubljani, kjer sta nagrado nacionalni zmagovalki Občini Podčetrtek predala minister za javno upravo Boris Koprivnikar ter podžupanja Mestne občine Ljubljana Jelka Žekar. »Podčetrtek je na robu Kozjanskega, ki je bilo pred nekaj desetletji sinonim za nerazvitost in revščino. Podčetrtek zdaj pobira evropske nagrade za urejenost kraja. Ves ta razvoj se ni zgodil sam od sebe. Če je bil pravi premislek o identiteti kraja prvi dejavnik, je bil drugi dejavnik zelo dobra uigranost  vseh vpletenih: občinske politike in uprave, razvojne lokomotive kraja podjetja Terme Olimia, domačih podjetnikov in vseh ostalih deležnikov. Najpomembnejši gonili razvoja v kraju  ni bil kapital in niso bile investicije. Vse to je bilo pomembno, toda kot orodje. Glavno gonilo  so bili preprosto ljudje z dobro idejo in odprtostjo za sodelovanje. Ne denar in ne beton, ampak ljudje s pametjo in srcem,« sta odločitev utemeljila predsednik strokovnega sveta dr. Andrej Černe, profesor in prodekan za znanstveno in raziskovalno dejavnost ter mednarodne odnose Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in vodja raziskave Zlati kamen mag. Robert Mulej.

O Občini Kamnik, regijski zmagovalki 2. regije – osrednja in jugovzhodna Slovenija, pa so zapisali: Kamnik je za slovenske razmere nadpovprečno razvita občina z močnimi razvojnimi aktivnostmi, ki ne izpuščajo nobenega od ključnih področij in vključujejo vrsto inovativnih projektov. Razvoj kraja je močno oprt prav na turizem. Trženje destinacije odlikuje sistematičen pristop, znajo se povezovati z drugimi kraji in so med prvimi, ki so se pri trženju močno oprli na kulinarične posebnosti kraja. Občina je močna tudi na nekaterih drugih področjih: ima mednarodni certifikat na področju uspešnega pristopa do varstva pred naravnimi nesrečami, coworking center za mlade Kikštarter pa je evropska dobra praksa za izboljšanje poslovnega okolja. Kamnik je osvojil prvo mesto v regiji prav zaradi bogastva aktivnosti na vseh področjih in zaradi sistematičnega pristopa na področju turizma, ki že prinaša rezultate. Resnost in sistematičnost pristopa Kamnika k razvoju turizma kažejo tudi številna priznanja s tega področja. Kamnik ima srebrni znak kot ena od slovenskih zelenih destinacij (Slovenia Green Destination), kar pomeni, da je turistični razvoj kraja ocenjen po mednarodni metodologiji, ki izrazito upošteva trajnostni aspekt turističnega razvoja.

V sklopu tradicionalnega srečanja županov in občin Slovenije je bil poleg konferenčnega dela z dobrimi praksami, predavanji in razpravam organiziran še bazar lokalnih dobrot, na katerem so se med drugim predstavili tudi Okusi Kamnika in s tem izpostavljena lokalna izvirnost in unikatnost našega mesta.

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo