Krajanke in krajani Tuhinjske doline bogatejši za 11 kilometrov novega primarnega kanalizacijskega voda in obnovljeno cesto skozi vas Šmartno v Tuhinju

0
3980

Včeraj popoldan je župan Marjan Šarec skupaj s predsednikom Krajevne skupnosti Šmartno v Tuhinju Primožem Malijem s simboličnim prerezom traku odprl obnovljeno cesto skozi vas Šmartno v Tuhinju in kanalizacijsko omrežje. Dogodka pri Kulturnem domu Šmartno v Tuhinju se je udeležili tudi podžupana Igor Žavbi in Matej Slapar, nekatere svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Kamnik ter sodelavci službe za izvedbo kohezijskih projektov Občine Kamnik. Poleg predstavnikov izvajalcev del Gorenjske gradbene družbe, SGP Graditelja, Komunalnega podjetja Kamnik in predstavnikov nadzora pa so novo pridobitev pozdravile še številne krajanke in krajani Šmartnega v Tuhinju.

Krajanke in krajani Tuhinjske doline bogatejši za 11 kilometrov novega primarnega kanalizacijskega voda in obnovljeno cesto skozi vas Šmartno v Tuhinju

Ker je bilo na območju Tuhinjske doline odvajanje in čiščenje odpadnih voda urejeno le delno, obstoječa čistilna naprava v Šmartnem v Tuhinju pa dotrajana, je bilo novozgrajeno kanalizacijsko omrežje več kot dobrodošlo in nujno potrebno. Z izdatno pomočjo nepovratnih sredstev evropskega Kohezijskega sklada smo uspeli zagotoviti dobrih 11 kilometrov novega primarnega kanalizacijskega voda, ki je povezal Šmartno v Tuhinju, preko Kamnika, do Centralne čistilne naprave v Domžalah, ki je bila nadgrajena in bo omogočala čiščenje odpadnih voda obsežnega območja, vse od Tuhinjske doline in Cerkelj na Gorenjskem, preko Mengša, Komende in Trzina do Domžal. Večina sistema je bila načrtovana tako, da odpadne vode odtekajo gravitacijsko, zaradi značilnosti terena pa je bila kljub temu potrebna vgradnja petih črpališč. Sočasno z izgradnjo kanalizacijskega omrežja je bila obnovljena tudi cesta skozi vas Šmartno v Tuhinju.

V naslednji fazi bodo zgrajeni tudi sekundarni kanalizacijski vodi, ki bodo omogočili priklop gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje, kar bo bistveno izboljšalo kvaliteto življenjskih pogojev predvsem na območjih, ki so bila do sedaj brez kanalizacijskega sistema. Kjer izgradnja kanalizacijske infrastrukture zaradi razpršenosti naselij ne bo smiselna, bo Občina Kamnik v naslednjih letih še naprej omogočala pridobitev subvencij za vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav. Celotna vrednost investicije za območje Tuhinjske doline je do sedaj znašala 4.844.003,57 evrov. Projekt je delno sofinanciran s strani Evropske unije iz Kohezijskega sklada, delno iz državnega proračuna Republike Slovenije, delno pa iz občinskih sredstev. Točna vsota nepovratnih sredstev bo znana ob zaključku obeh projektov »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju Domžale-Kamnik« ter »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik«, saj pri projektu sodeluje več občin, kjer pa dela še niso povsod končana. Občina Kamnik je do sedaj za oba projekta pridobila že 7,3 milijona evrov oziroma natančneje 7.329.277,01 evrov nepovratnih sredstev.

Zbrane je najprej pozdravil predsednik Krajevne skupnosti Šmartno v Tuhinju Primož Mali: »Danes simbolično odpiramo prenovljeno cesto skozi vas Šmartno in glavno vejo kanalizacijskega omrežja. Cesta z vso pripadajočo infrastrukturo se je obnovila v treh fazah in krajani smo res že komaj čakali, da bodo dela v celoti zaključena. Zato bi se ob tej priložnosti rad zahvalil Občini Kamnik za izvedbo tega projekta, vsem izvajalcem za kvalitetno opravljeno delo in predvsem krajanom za potrpežljivost in sodelovanje med gradnjo.«

Župan Marjan Šarec je ponosen na sodelavce službe za izvedbo kohezijskih projektov Občine Kamnik, ki vsakodnevno skrbijo za izvedbo projekta, in z zahvalo potrpežljivim krajankam in krajanom celotne Tuhinjske doline, saj so gradbena dela, predvsem zaradi številnih cestnih zapor, povzročala nemalo nevšečnosti, dejal: »Gre za projekt, ki je povezan z dolgoletnimi napori. Večina ljudi niti ne ve, kakšen velik projekt je to. Če ne bi uspeli pridobiti evropska sredstva, Občina sama tega ne bi mogla financirati. Ne gre samo za kanalizacijo, gre tudi za ureditev prometne situacije v okolici šole. Spoštovane krajanke, spoštovani krajani, brez naporov nikoli ni uspeha. In tukaj so bili vloženi res veliki napori. Zato se iskreno zahvaljujem sodelavcem iz Občine Kamnik, izvajalcem del in predvsem vam za potrpežljivost. Zdaj so pozabljene neprespane noči, zastoji na cestah in ostale nevšečnosti, zdaj je na vrsti veselje ob pridobitvi. Ob veliki pridobitvi. Naj bo to veselje tudi del občinskega praznika, ob katerem vam iskreno čestitam.«

Obnovljeno cesto skozi vas Šmartno v Tuhinju in kanalizacijsko omrežje je blagoslovil župnik mag. Simon Lorber.  

Za glasbeno popestritev so poskrbele pevke in pevci Otroškega pevskega zbora Osnovne šole Šmartno v Tuhinju ter kitaristi glasbene šole Janija Kotnika.

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo