Možnosti razvoja podjetij s pomočjo evropskih sredstev

0
2934

V coworking podjetniškem centru KIKštarter Kamnik je, v torek 14.3.2017, potekala predstavitev možnosti sofinanciranja mladih podjetij s pomočjo Evropskih in Občinskih sredstev. Predstavitev sta izvedla Boris Ravbar (vodja Oddelka za razvoj in investicije) in Matija Matičič (MM Sol, www.mm-sol.si). Seveda, kot je tudi praksa v KIKštarterju, ni šlo samo za golo predstavitev in teorijo, temveč se je z vsakim udeležencem preučilo možnosti za razvoj sveže ideje ali nadaljnji razvoj mladega podjetja.
Glavna nota dogodka je bilo povezovanje, ki je pri prijavah na EU razpise zelo dobrodošlo, če že ne obvezno. Boris Ravbar je poleg ukrepov Občine za spodbujanje gospodarstva, predstavil tudi številne možnosti povezovanja v sklopu večjih Evropskih razpisov. Sledila je predstavitev aktualnih in predvidenih razpisov s strani ministrstev, seveda prilagojena na dejavnosti in želje udeležencev predstavitve.
Občina Kamnik bo v letu 2017 izvajala pet ukrepov za pospeševanja malega gospodarstva. Predvideni upravičenci za pridobitev nepovratnih sredstev so socialna podjetja, samostojni podjetniki, zadruge ter mikro, mala in srednja podjetja. Prvi ukrep bo predvidoma razpisan že konec marca in je namenjen odpiranju novih delovnih mest. Omogoča nepovratna sredstva za samozaposlovanje brezposelnih ter pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe na delovno mesto. Predvidena sredstva, ki bodo namenjena za izvajanje prvega ukrepa je 30.000 EUR. Drugi ukrep je sofinanciranje zaščite patentov in licenc, izumov, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih znamk. Pomoč se dodeli v višini 50% upravičenih stroškov. Tretji ukrep predstavlja subvencija stroškov najema, postavitve in delovanja razstavnega prostora na sejmih in razstavah. Vsi omenjeni ukrepi so namenjeni občanom Občine Kamnik. Dodatno je bil predstavljen ukrep za oživljanje starega mestnega jedra in sicer v obliki sofinanciranja najemnin delovnih prostorov v starem mestnem jedru. Ukrep bo predvidoma razpisan v septembru. Za zaključek prvega sklopa je bilo predstavljeno delovanja Oddelka za razvoj in investicije, ki poleg svojih rednih nalog opravlja tudi svetovanje v primeru razvoja projektnih idej na prednostnih področjih Evropske kohezijske politike.
V drugem sklopu so bili podrobno predstavljeni javni razpisi Slovenskega podjetniškega sklada (SPS). Predstavljeni so bili tako ti, ki so že razpisani, kot tisti, ki so predvideni v marcu, aprilu in maju. Podjetje MM Sol, ki je locirano v KIKštarterju, je v lanskem letu pomagalo številnim podjetjem pri pridobitvi ugodnih mikrokreditov (do 25.000 EUR) in bančnih garancij SPS s sofinanciranjem obrestne mere (6 mesečni EURIBOR + fiksna obrestna mera od 0,65% do 1,15%). To je podjetjem omogočilo poslovno rast in razvoj. Omenjena razpisa sta podrobneje predstavljena na naslednji povezavi: (https://www.mm-sol.si/blog). Predstavljeni so bili tudi razpisi za Startup podjetja, ki omogočajo spodbude za zagon inovativnih podjetij v višini 54.000 EUR. Za navedeni razpis (P2) je pomembno, da se podjetja prijavijo na tekmovanje Start up Slovenija 2017 (https://www.startup.si/sl-si/programi/tekmovanje-startup-s-p2/prijava) in sicer najkasneje do 22.3. Poleg možnosti spodbud s strani SPS, pa so predvidene spodbude tudi za podjetja v lesni dejavnosti, turizmu, kmetijski dejavnosti in sofinanciranja za nastope na sejmih v tujini ter možnosti na področju energetike. Za podrobnejše informacije pa obiščite novice podjetja MM Sol, kjer poskušamo ažurirano objavljati aktualne možnosti (https://www.mm-sol.si/blog). Po predstavitvah so sledila še osebna svetovanja glede na želje in dejavnosti udeležencev.

Matija Matičič,
www.mm-sol.si

Oglasno sporočilo