Ljudske pevke Predice nas razveseljujejo že 15 let

0
2634

Ljudske pevke Predice so zvečer v Domu kulture Kamnik obeležile 15. obletnico delovanja s koncertom z naslovom »Dekle, daj mi rož rdečih«

Predicam so se na odru pridružili tudi prijatelji in nas z domačimi vižami navduševali Ljudski pevci iz Šentruperta, godec Nejc Pirš iz Tuhinja, Družinski trio Plahutnik iz Stranj, Francetovi orgličarji iz Škofje Loke in Veseli godci iz Kamnika.

Podžupan Igor Žavbi je ob okroglem jubileju kamniškim pevkam ljudskih viž v imenu Občine Kamnik čestital z zahvalo in mislijo, da sledijo tistemu, kar imajo rade. Pravo ljudsko pesem. Tisto pesem, ki nas razveseljuje in navdušuje. In seže do srca: »Spoštovane slavljenke, 15 let s svojimi lepimi glasovi in z ljudsko pesmijo razveseljujete ne samo Kamničanke in Kamničane, pač pa ime naše občine nosite izven njenih meja. Veseli in ponosni smo na vas. Vas, ki negujete staro slovensko pesem, staro ljudsko petje. Petje, ki jo spremlja veselje in tudi žalost. Pesem je bila ob vsaki priložnosti primerna. Praznovanje vašega jubileja je vesel dogodek in verjamem, da boste vašo dobro širile tudi nadaljnjih 15 let in več.«

Tudi kamniška območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je Ljudskim pevkam Predicam namenila priznanja, saj so s strani vodje izpostave Toneta Ftičarja prejele Maroltovo priznanje, in sicer za prizadevno in odmevno 15-letno dejavnost poustvarjanja, ohranjanja in posredovanja kamniške ljudske glasbene dediščine. Bronasto Maroltovo značko pa so prejele Joži Belcijan, Nežika Drovenik, Jelica Slavič, Vida Vettorazzi in Štefka Cerar, srebrno Ana Kuret, zlato pa Fani Klemenc in Angelca ter Jože Jagodic. Za preplet misli je poskrbel Franci Grad.

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo