Vprašanje za občinske svetnice in svetnike Občine Domžale

0
2932

Za vami je že dobra polovica dela v Občinskem svetu. Kako ste zadovoljni z delom Občinskega sveta, ali lahko vplivate na delo Občine in ali ste si to predstavljali pod pojmom parlamentarna demokracija? Ste do sedaj že lahko konkretno vplivali na izboljšanje življenja v občini in s kakšnimi ukrepi?

Na občinske svetnice in svetnike smo preko elektronske pošte naslovili zgornje vprašanje.

Res je, za nami je že polovica mandata, v katerem smo doživeli marsikaj. To je že moj drugi mandat, tako da imam že nekaj izkušenj in občutka, kaj pričakovati od dela v občinskem svetu in kakšne bodo posledice dogajanj ali aktivnosti. Z lastnim delom nikoli ne smemo biti preveč zadovoljni, saj se vedno da še kaj izboljšati.
Pogrešam pa, posebno v zadnjem času, več in bolj podrobnih predstavitev gradiv za posamezne točke dnevnega reda. Gradiva so po navadi podana v pisni in slikovni obliki, a slike so po navadi zelo slabe kvalitete (tudi v e-obliki). V razpravah svetnikov pogrešam predvsem prave in dobronamerne razprave, ki bi težile k še bolj kvalitetnim in cenejšim rešitvam. Preveč je nezaupanja in ležernosti.
Na vprašanje, koliko sem konkretno lahko vplival na odločitve občinskega sveta, pa odgovarjam, da je bilo kar nekaj predlogov sprejetih – na primer predlog za spremembo proračuna 2017 in 2018, v katerega smo vnesli postavko za sofinanciranje čebelarske dejavnosti – vendar bi želel še več. V NSi smo podali veliko različnih pobud, a mnoge niso bile realizirane zaradi različnih izgovorov, da ni dovolj denarja, da ni časa ali da ni dovolj volje. Največ aktivnosti se zadnje čase usmerja v namero za preureditev čim več križišč v krožišča. Ne razumem, zakaj jih v naši občini nimamo že več, saj je krožišče po strokovnih raziskavah najvarnejše križišče, ker vse udeležence v prometu prisili, da zmanjšajo hitrost.
Naše delo oz. delovanje v politiki si predstavljam kot tisto orodje, s katerim si lahko na lep in pošten način delimo dobrine in se skupaj odločamo za rešitve, ki bodo garancija za boljšo prihodnost nas, naših bližnjih in potomcev.
Peregrin Stegnar,
OO NSi Domžale

Peregrin Stegnar_120px

Iz tiskane izdaje časopisa NOV!CE 4 2017

Oglasno sporočilo