Krajevni skupnosti Kamnik – center in Perovo povezani s saniranimi zidovi in brežino reke Kamniške Bistrice

0
2746

Župan Marjan Šarec je dopoldan s simboličnim prerezom traku skupaj s predsednico Krajevne skupnosti Kamnik – center Ivanko Učakar in na parkirišču pri Športni dvorani Kamnik odprl del saniranih zidov in brežine reke Kamniške Bistrice. Dogodka se je udeležil tudi poslanec Državnega zbora Republike Slovenije mag. Matej Tonin skupaj s podžupanoma Igorjem Žavbijem in Matejem Slaparjem, nekaterimi svetnicami in svetniki Občinskega sveta Občine Kamnik, predsednik Krajevne skupnosti Perovo Edvard Osenk ter predstavniki projektanta, izvajalcev del in nadzora. Novo pridobitev pa so pozdravile tudi krajanke in krajani obeh krajevnih skupnosti.

Občina Kamnik je skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor izvedla sanacijo zidov in brežine reke Kamniške Bistrice v skupni dolžini 1.110 metrov v sklopu projekta »Izvedba ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti«. Dela so potekala od septembra 2015 do maja 2016. Ministrstvo je za izvedbo sanacije zagotovilo 89 odstotkov sredstev, Občina pa 11 odstotkov. S sanacijo zidov na tem območju se je izboljšala poplavna varnost, kar je bil osnovni cilj investicije, hkrati pa je omogočena gradnja na območju poslovne cone B11 Titan­-­Svit. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode in Občina Kamnik pa že pripravljajo sporazum o sofinanciranju projekta I. in. II. faze. Vrednost izvedene III. faze projekta je znašala428.675,62 evrov.

Ob tej priložnosti je zbrane v imenu obeh krajevnih skupnosti, Kamnik – centra in Perovega, pozdravila predsednica Krajevne skupnosti Kamnik – center Ivanka Učakar: »Ves mesec marec je Maistrovo prazničen, veselimo se vsakega, še tako majhnega uspeha, napredka, pozitivne spremembe v življenju prebivalcev kamniške občine. Naši dve Krajevni skupnosti Perovo in Kamnik – center pa slovesno praznujeta veliko spremembo – če nas je reka Bistrica prej povezovala v slabem, v strahu z vprašanji Kaj bo? Bo spet zalilo kleti in stanovanja? Bo poplavilo ceste? Kaj bo z delavnicami in obrati?, nas od lanskega poletja sanirane brežine in novi zidovi ter jezovi povezujejo v dobrem. Zadovoljni smo, ker smo varni, ker so varne šole in knjižnica, bloki in hiše, ker bo omogočena gradnja na območju poslovne cone B11 Titan­-­Svit. S predsednikom Krajevne skupnosti Perovo Edvardom Osenkom se v imenu krajank in krajanov zahvaljujeva Ministrstvu za okolje in prostor, Direkciji za vode, ki je za dober kilometer ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti zagotovilo devet desetin sredstev, hvala Občini Kamnik za ostalo desetino sredstev, za nadzor nad izvajanjem projekta, posebej pa za dobro komunikacijo z ljudmi, ki živijo ob reki.«

Župan Marjan Šarec je z željo, da bi se projekt uspešno nadaljeval poudaril: »Za zid, ki ga vidite tule za mano, smo se uspeli dogovoriti z državo, saj so vodotoki v pristojnosti države. Zato se ob tej priložnosti zahvaljujem pristojnim na Ministrstvu za okolje in prostor, Direkciji za vode ter sodelavcem na Občini Kamnik. Projekt kaže na uspešno sodelovanje med državo in občino. Zgrajeni protipoplavni zid bo preprečil poplave, tisto najhujše, čemur smo bili priča v preteklosti, kajti Kamniška Bistrica je hudourniška reka, ki odnaša pred seboj vse, kar ji pride na proti. Zato je to res velik projekt, ki se ga upravičeno veselite. Spoštovane krajanke, spoštovani krajani, čestitam vam ob novi pridobitvi in ob prihajajočem občinskem prazniku.«

Uradno odprtje so s kulturnimi točkami popestrili učenci Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik pod mentorstvom Marka Bračiča in Matjaža Poljanška. Za venček slovenskih narodnih je poskrbel učitelj harmonike Matjaž Poljanšek, »Ta sosedov Francelj« je zazvenel s strani petih harmonikarjev, učencev Podružnične šole Nevlje in Matjaža Poljanška, učenci ansambelske igre pa so navdušili z Avsenikovo »Na avtocesti« in s skladbo »Smoke On The Water«.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo