Glasujte za projekte Občine Kamnik

0
2181

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, kot organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, želi predstaviti rezultate in koristi, ki jih ima Slovenija v okviru evropske kohezijske politike. Tako že tretje leto poteka kampanja EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017. Tokrat se je prijavila tudi Občina Kamnik, in sicer s projektoma »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju Domžale – Kamnik« ter »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik«.

Shema_CCN-002

Vabimo vas, da v kampanji aktivno sodelujete ter na spletni povezavi https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/glasovanje-eu-projekt-moj-projekt-2017 glasujete za omenjena projekta Občine Kamnik, ki jih najdete pod zaporednima številkama 40 in 41.Najboljši projekti po mnenju glasovalcev bodo namreč predstavljeni na dnevih odprtih vrat EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017, ki se bodo odvijali 9. in 10. junija 2017.

Za vaše glasove se vam lepo zahvaljujemo.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo