Priprave na občinsko zaščitno – reševalno vajo “Domžale 2017”

0
3048

6. aprila 2017 bo na podlagi sklepa župana, Tonija Dragarja, izvedena obsežna občinska zaščitno-reševalna vaja »Domžale 2017«. Vajo, ki jo organizira Štab Civilne zaščite Občine Domžale, bo potekala na območju občine Domžale, s težiščem na industrijskih objektih. Namen vaje je preizkusiti usposobljenost izvajalcev zaščite, reševanja in pomoči v občini, s poudarkom na opravljanju javne gasilske službe, ki jo izvaja Center za zaščito in reševanje Domžale.

V vaji bodo sodelovali vsi sestavi občinskega zaščitno-reševalnega sistema ter drugi sestavi, s katerimi občina sodeluje v primeru večjih nesreč.
Zaščitno-reševalna vaja »Domžale 2017« bo temeljila na postavki, da je območje osrednje Slovenije zajel potres, ki je dosegel 8. stopnjo po evropski lestvici. Na območju občine Domžale je zaradi potresa prišlo do rušitve objektov, v industrijskih objektih pa so imeli zaradi potresa številne sekundarne posledice (požar, izhajanje nevarnih snovi, ipd.). V skladu s scenarijem bo vaja potekala na štirih lokacijah (Lek Mengeš, Papirnica Količevo, Helios, območje Želodnika), s pričetkom ob 13. uri.
Aktivnosti vezane z izvedbo vaje potekajo že več mesecev, včeraj pa so se na pripravljalnem sestanku dobili vodje vseh operativnih sestavov, ki bodo sodelovali v vaji. Predstavitev je vodil poveljnik Civilne zaščite, Marko Žagar. Podrobno predstavitev in potek vaje ter aktivnosti in posamezne naloge za enote, sodelujoče v vaji, pa je predstavil poveljnik GZ Domžale, Matjaž Merkužič.
Štab CZ občine Domžale
CZR Domžale
GZ Domžale
 • PGD Dob
 • PGD Vir
 • PGD Studenec
 • PGD Žeje – Sveta Trojica
 • PGD Radomlje
 • PGD Homec
 • PGD Rova
 • PGD Domžale – mesto
 • PGD Ihan
 • PGD Jarše – Rodica
 • PGD Študa
 • PGD Pšata – Dragomelj
 • PGD PGD Stob – Depala vas
 • PGD Trzin
 • PIGD Tosama
GZ Mengeš
 • PIGD Lek in enota PP
 • PGD Mengeš
 • PGD Topole
 • PGD Loka pri Mengšu
GZ Kamnik
 • PGD Kamnik
Enote PP ZiR Domžale
 • PP – PGD Dob
 • PP – PGD Vir
 • PP – PGD Studenec
 • PP – RK Domžale
CZ Tolmin
 • PP – CZ Tolmin
Enote ZiR Domžale
 • Radio klub Domžale
 • Rod skalnih taborov Domžale
 • Jamarsko društvo »Simon Robič« Domžale
 • Kinološko društvo Domžale
 • Planinsko društvo Domžale
 • Kolesarsko društvo Energija
Zdravstveni Dom Domžale
 • Enota NMP
Policijska postaja Domžale
Javna podjetja
 • KPL d.o.o.
 Enota civilne zaščite Občine Domžale za podporo.
resevalna_vaja_domzale_2017 (2) resevalna_vaja_domzale_2017 (3) resevalna_vaja_domzale_2017 (4)
Vir: Občina Domžale
Oglasno sporočilo