Odprtje krožišča, dela rekreacijske poti in vodovoda v Volčjem Potoku

0
2989

V ponedeljek popoldan je podžupan Igor Žavbi v imenu Občine Kamnik skupaj s predsednikom Krajevne skupnosti Volčji Potok Francem Sršenom s simboličnim prerezom traku odprl krožišče, del rekreacijske poti in vodovoda v Volčjem Potoku. Dogodka pri Bosch servisu so se udeležili tudi sodelavci Oddelka za urejanje prostora ter Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance. Poleg predstavnikov izvajalcev del in predstavnikov nadzora pa so nove pridobitev pozdravile še krajanke in krajani Volčjega Potoka.

Z namenom celostne ureditve ustrezne oskrbe s pitno vodo na celotnem območju občine Kamnik je bil v projekt Oskrbe s pitno vodo na območju Domžale–Kamnik vključen tudi južni del naše občine. Za zagotovitev kakovostne oskrbe s pitno vodo je bil med krožiščem na Duplici in Volčjim Potokom zgrajen nov vodovodni cevovod, ki se priključuje na že prej obstoječa vodovoda, ki potekata proti golf igrišču in Rudniku oziroma Šmarci. Izboljšana vodovodna in tudi siceršnja infrastruktura, predvsem prometa, na širšem območju Volčjega Potoka, poleg zagotavljanja zadostnih količin vode, pripomore tudi k zmanjšanju vodnih izgub in izboljšanju požarne varnosti. Vrednost investicije, ki se sofinancirana iz evropskega Kohezijskega sklada, je znašala 912.342,33 brez DDV, od tega je Občina Kamnik s strani Ministrstva za okolje in prostor do sedaj prejela 503.992,50 evra. 

Na območju Krajevne skupnosti Volčji Potok so se konec decembra 2015 zaključila tudigradbena in montažna dela za postavitev montažnega krožnega križišča na državni cesti Duplica–Kamnik z lokalno cesto Vir–Radomlje–Volčji Potok–Kamnik in javno potjo Volčji Potok–Ceglar–Jernač. Izvajalec del je izvedel naslednja dela, in sicer:  zakoličbo, demontaža JVO, demontaža prometnih znakov, prestavitev droga javne razsvetljave, rezkanje talnih označb,  odstranitev grmičevja, odriv humusa, podaljšanje propusta, vgradnja nasipa in tampona, rezkanje asfalta,  asfaltiranje nosilnega in obrabnega sloja asfalta, izdelava talnih označb,  postavitev prometnih znakov,  vgradnja montažnih otokov iz gume in hortikulturna ureditev notranjega otoka. Občina Kamnik je iz proračuna za projekt zagotovila 38.127,82 evra, sofinancirala pa ga je tudi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

Prav tako je Občina Kamnik oktobra 2016 dokončala manjkajočo rekreacijsko povezavo med krožiščem proti Volčjemu Potoku in trgovskim centrom Qlandia. Ureditev 280 metrov dolgega odseka poti prispeva k izboljšanju varnosti pešcev in kolesarjev, ki povezavo ob reki Kamniški Bistrici uporabljajo za svoje vsakodnevne poti. Pot je zgrajena v makadamski izvedbi v širini 2,4 metra in se prilagaja obstoječemu terenu. Izveden je bil prehod pod mostom čez Kamniško Bistrico in saniran obstoječi meteorni jarek ob vznožju nasipa regionalne ceste. Meteorni jarek je bil nadomeščen z ureditvijo betonskih koritnic in ustreznimi prepusti. Na začetnem delu pešpoti je postavljena tudi lesena ograja. Pot je namenjena pešcem in kolesarjem, kar označuje tudi prometna signalizacija, na začetku in koncu pa so postavljeni kovinski stebrički, ki preprečujejo dostop motornim vozilom. Dela je izvajalo podjetje Euronep eko d.o.o. Zgrajeni odsek je tudi del zelene osi ob reki Kamniški Bistrici, z njegovo ureditvijo pa sledimo končnemu cilju, izgradnji rekreacijske povezave med Kamnikom in Domžalami. Vrednost investicije je v celoti financirala Občina Kamnik in je znašala 36.599,73 evra.

Zbrane je ob odprtju sprva pozdravil in nagovoril predsednik Krajevne skupnosti Volčji Potok Franc Sršen ter z veseljem, da današnji dogodek obeležujemo v okviru občinskega praznika, izrazil zahvalo vsem izvajalcem del in Občini Kamnik ter ostalim posameznikom, ki so na kakršenkoli način pripomogli k novim pridobitvam Krajevne skupnosti Volčji Potok.

V imenu Občine Kamnik pa je podžupan Igor Žavbi čestital krajankam in krajanom ter  poudaril pomen izvedenih investicij: »Danes bomo priča odprtju dveh zelo pomembnih pridobitev za krajanke in krajane Volčjega Potoka. Dveh pomembnih pridobitev, ki sta močno izboljšali prometno varnost na tem območju. Kot je že omenil predsednik krajevne skupnosti, krožišča, ki smo ga uredili s pomočjo Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, ter sprehajalne in kolesarske poti, ki povezuje dva dela Volčjega Potoka in je s tem izboljšana prometna varnost, saj je omogočen prehod pod cesto. Seveda odpiramo še tretjo pridobitev, ki pa se je dejansko ne vidi, saj je zakopana pod zemljo in pomeni veliko pridobitev ne samo za Volčji Potok, temveč za celotno občino Kamnik in to je kohezijski projekt izgradnje vodovoda in kanalizacijskega omrežja. Veliko dela, odrekanj in truda je bilo potrebnega, da danes lahko praznujemo. Še enkrat iskrene čestitke krajankam in krajanom in še enkrat hvala vsem izvajalcem ter vsem, ki ste morali potrpeti v času izvedbenih del. Verjamem, da je kdaj prišla tudi kakšna beseda nejevolje, a pridobitve so danes tukaj, življenje je zato danes boljše in lepše in s skupnimi močmi, voljo ter vztrajnostjo nam bo uspelo odpraviti še kakšno težavo, ki jo imate v vaši krajevni skupnosti. Svet Krajevne skupnosti se trudi in dobro sodeluje z Občino Kamnik in verjamem, da bo tako tudi v prihodnje.«

Z zvoki harmonike je dogajanje popestrila Janja Hribar.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo