Skupaj smo očistili Domžale

0
2327

Na lep pomladni vikend, med 31. marcem in 2. aprilom 2017 je bila organizirana prostovoljska okoljska čistilna akcija Očistimo Domžale 2017. Prostovoljci so čistili ceste, ulice, sprehajalne poti, parke, divja odlagališča, brežine rek in potokov v občini Domžale. Čistilne akcije se je udeležilo 1.364 občank in občanov, ki so v zavedanju, da so storili nekaj dobrega za svojo okolico v kateri živijo, preživeli res krasen pomladni dan.

V čistilno akcijo so se aktivno vključile krajevne skupnosti, ki so določile zbirna mesta za začetek akcije v svojih krajih, poskrbele, da so udeleženci dobili osnovne pripomočke in oblikovali delovne skupine. Poleg krajevnih skupnosti so v akciji sodelovali tudi PGD Domžale-mesto, taborniki in Ribiška družina Bistrica Domžale, katere člani so po izvedeni akciji povedali, da so bili z organizirano čistilno akcijo zelo zadovoljni in hvaležni, da so naredili nekaj dobrega tako zase, kot za naravo. »Tudi naše članstvo se zahvaljuje Občini za prispevek v obliki malice, vreč in kontejnerjev, ki so spodbuda za solidarnost in skupno aktivacijo krajanov. S podobnimi aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v prihodnje, ob tem pa ozaveščali prebivalce, da nam narava ni najbolj hvaležna, če jo puščamo onesnaženo«, so še dodali. V KS Dragomelj-Pšata se je čistilni akciji pridružil, župan Toni Dragar, podžupanja mag. Renata Kosec pa je za čisto okolje združila moči s krajani KS Krtina.
Javno komunalno podjetje Prodnik je v sodelovanju z Občino Domžale priskrbelo vrečke za smeti, rokavice in zabojnike. Prav tako so po akciji poskrbeli za odvoz in reciklažo zbranih odpadkov. Skupaj smo ponovno dokazali, da nam je mar za naše okolje in delili pomembno sporočilo o pomenu ohranjanja čistega okolja. S tovrstnimi čistilnimi akcijami prispevamo le delček k bolj čistemu okolju, zato naša skrb za okolje ne sme biti omejena zgolj na en dan v letu. Za čisto okolje bi si morali prizadevati prav vsak dan.
Lahko bi rekli da smo združili prijetno s koristnim, saj smo naredili koristno delo, kar pa je še najpomembneje, skupaj smo preživeli res lep dan. Hvala za vaš trud in pomoč, ki ste jo pokazali z odzivom na povabilo k sodelovanju v čistilni akciji »Očistimo Domžale 2017«.

Občina Domžale, Urad župana
ocistimo-domzale_2017 (2)
Oglasno sporočilo