SZJ: Občina Domžale in okoliške občine prejele 16 novih uličnih zbiralnikov

0
2354

Domžale (7. april 2017) – Danes se je v Domžalah zgodila predaja 16 uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije. Prejele so jih občine Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče ter Trzin, in sicer v okviru projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki pod okriljem družbe ZEOS, d.o.o., skupaj z lokalnim partnerjem Javnim komunalnim podjetjem Prodnik d.o.o.. 

Tekom izvajanja projekta želijo v družbi ZEOS, d.o.o. spreminjati navade občanov in občank na področju ravnanja s tovrstnimi odpadki, in sicer s postavitvijo nove infrastrukturne mreže ter spremljevalno-ozaveščevalnimi dogodki. Zavedajo se, da le ozaveščanje zaradi pomanjkanja časa ob današnjem življenjskem tempu ni dovolj, zato želijo približati infrastrukturo ločenega zbiranja malih aparatov in odpadnih baterij gospodinjstvom širom države.

»E-odpadki in odpadne baterije so posebna skupina odpadkov, ki ne sodijo med mešane komunalne odpadke, zato želimo približati možnosti njihove oddaje vsem občankam in občanom. Vsebujejo težke kovine, ki so v primeru nepravilnega ravnanja za okolje zelo nevarne, po drugi strani pa gre za surovine, iz katerih se dobijo nazaj reciklati za nove proizvode, s tem pa se ohranjajo naravni viri.« je zbranim povedal direktor družbe ZEOS, d.o.o. Emil Šehić.

Na predaji zbiralnikov v Domžalah je bil prisoten tudi direktor Prodnika d.o.o. ter župani vseh petih občin (spodaj na fotografijah med simbolično oddajo eodpadkov), ki so skupaj z direktorjem družbe ZEOS, d.o.o. podpisali listino o predaji uličnih zbiralnikov ter nato s simbolično oddajo e-odpadkov pozdravili novo pridobitev.

ECI in Grini ter direktor Prodnika

ECI in Grini ter direktor Prodnika

Direktor Javnega komunalnega podjetja Prodik Marko Fatur je na dogodku poudaril: »Naše podjetje je do zdaj zbiralo e-odpadke in odpadne baterije dvakrat letno preko zbiralnih akcij, čez celo leto pa v zbirnem centru, kamor lahko občanke in občani še vedno oddajajo svoje stare aparate. S postavitvijo uličnih zbiralnikov na nekatere ekološke otoke pa se standard za uporabnike dviguje, kar predstavlja drug nivo storitve zanje. Pričakujemo, da bo količina ločeno zbranih e-odpadkov in odpadnih baterij zaradi nove infrastrukture še naraščala.«

»Pozdravljam novo pridobitev na naših ekoloških otokih, saj imamo vsi v gospodinjstvih podoben problem, in sicer kam odvreči elektronske naprave in odpadne baterije, ki niso več v uporabi. Verjamem, da bodo občanke in občani te nove ulične zbiralnike s pridom uporabljali. Da smo nad novimi zbiralniki navdušeni, dokazuje tudi današnja udeležba vseh petih županov. Ob tej priložnosti se zahvaljujem tudi JKP Prodniku in družbi ZEOS za pobudo in izpeljano akcijo, s katero osveščamo, da nam je mar za čisto in urejeno okolje.« pa je dodal župan občine Domžale Toni Dragar.

Predajo zbiralnikov so popestrili otroci iz Vrtca Urša – skupini Sovice in Pikapolonice, ki so zapeli svojo Eko himno. Na dogodku pa so tokrat razgrajale kar tri maskote:  maskota projekta E-cikliraj – ECI, ki mimoidoče ozavešča o pravilnem ločevanju starih aparatov na nekaterih projektnih dogodkih; maskota podjetja Prodnik – Grini, ki že leta ozavešča občanke in občane zgoraj omenjenih petih občin o ločevanju odpadkov ter Urška – maskota Vrtca Urša.

Otroci med oddajo starih baterij

Otroci med oddajo starih baterij

Ulični zbiralniki že stojijo v dobri polovici slovenskih občin, njihove lokacije pa najdete na spletnem zemljevidu na spletni strani projekta (lokacije za zadnjih 16 zbiralnikov boste našli na spletni strani v kratkem). Zbiralnike so v nekaterih občinah že praznili in povprečno zbrali okoli 150 kilogramov na posamezni ulični zbiralnik. Občanke in občani so jih dobro sprejeli, saj so bili zbrani odpadki dobro ločeni, le 2% je bilo odloženih ostalih odpadkov, torej tistih, ki tja ne spadajo.

Družba ZEOS, d.o.o. je dogodek, kot ima to v navadi, zaključila s pozivom »E-ciklirajmo skupaj!« in povabilom k spremljanju nadaljnjih aktivnosti na projektu in skrbnim ločevanjem e-odpadkov in odpadnih baterij preko nove nastajajoče infrastrukturne mreže.

V družbi ZEOS, d.o.o. so leta 2016 pričeli z izvajanjem petletnega ozaveščevalnega projekta na področju pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami z naslovom LIFE Gospodarjenje z e-odpadki in s sloganom E-cikliraj. Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. V sklopu projekta vzpostavljajo potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij: postavitev uličnih zbiralnikov na ekološke otoke in druge lokacije širom Slovenije ter zelenih kotov v večje trgovske centre, za zbiranje teh odpadkov na podeželju pa bodo izvajali mobilna zbiranja. Organizirajo več spremljevalnih aktivnosti, saj želijo občanom predstaviti nove možnosti za oddajanje e-odpadkov in odpadnih baterij in jih hkrati seznaniti, zakaj je pravilna oddaja tovrstnih odpadkov pomembna za okolje.

Projekt omogočajo 

 1. Sofinancerji
  Evropska komisija / Ministrstvo za okolje in prostor RS
 1. Partnerji

  Mladinske organizacije
  Zavod Mladinska Mreža MaMa

  Izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb za ravnanje z odpadki
  Lokalni: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

  Občine
  Lokalne: Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin

  Trgovci
  Big Bang, d.o.o. / Mercator Tehnika, Mercator, d.d. / MERKUR trgovina, d.d.

 1. Ambasadorji

Mojca Mavec (novinarka in televizijska voditeljica)
»Koliko odpadne električne in elektronske opreme nastane vsako leto tudi pri nas, sem se zavedala šele, ko sem prvič sodelovala pri akciji Očistimo Slovenijo. Velik del te opreme kljub osveščanju v zadnjih letih pri nas še vedno konča na običajnih deponijah. Kot novinarka sem velikokrat poročala o podobnih zgodbah, a štejejo dejanja. Zato sem se tudi odločila pri projektu LIFE Gospodarjenje z e-odpadki sodelovati kot ambasadorka.«

Andrej Težak – Tešky(gledališki improvizator in promotor stand-up komedije)
»Ker se imam za precej okoljsko zavednega, se z veseljem priključim projektom, ki naj bi nas vsaj malo obvarovali pred onesnaženjem. Vsak dan gledam vso to umazanijo okoli sebe in poskušam narediti kaj, da prispevam drobec v mozaik čistega okolja. Odpadna električna in elektronska oprema predstavlja velik problem, ki se ga malokdo zaveda in končno se bodo našli tudi posebni zbiralniki zanjo. Na veselo E-cikliranje!«

Zlatko (glasbenik)
»Pred dvema letoma je bila najstarejša hči stara tri leta in je po naključju v domačem predalu našla digitalni fotoaparat. Kako tehnologija napreduje in se tako posledično kopiči odpadna elektronska in električna oprema, sem se zavedel šele takrat, ko ni vedela, kaj je ta skrivnostna črna škatlica, ki je ne uporabljamo. Uporabljali smo ga pred kratkim, konkreten digitalni fotoaparat spada med t. i. sodobno tehnologijo, a najmlajše generacije vseeno tega ne poznajo. Začel sem se spraševati, kje bodo končale vse te stvari. V smeteh? Katerih smeteh? Zato sem počaščen in v veliko veselje mi je, da lahko sodelujem v tem projektu, ki ozavešča vse generacije. Menim, da so zbiralniki za odpadno e-opremo več kot dobrodošli, saj s tem delamo na tem, da okolje še bolj obvarujemo pred onesnaževanjem.«

Vsi podporniki projekta: https://e-odpadki.zeos.si/podporniki.html

Urša Dolinšek

Oglasno sporočilo