Gostišče na Starem gradu nad Kamnikom je dobilo dolgoročnega najemnika

0
2775

Posebna komisija je med prispelimi ponudbami za najem gostišča na Starem Gradu nad Kamnikom kot najboljšo izbrala ponudbo BVG storitve in prodaja, Boris Golob s.p. iz Radomelj. Cena najema znaša 500 evrov na mesec, ponudnik pa bo izvajal tudi dodatni program v obsegu 42 ur mesečno.

Pravočasno so na naslov Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik prispele štiri ponudbe, od tega sta bili dve nepopolni. Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, ki z gostinskim objektom opravlja, bo z najemnikom podpisalo najemno pogodbo za dobo petih let, z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih pet let. Najemnik bo z obratovanjem začel konec aprila.

»Obe popolni ponudbi sta bili zelo zanimivi, zato komisija ni imela lahkega dela. Posebno pozornost smo namenili dopolnilnemu programu, ki so ga ponudniki morali predložiti svoji ponudbi. Kakovost prejetih ponudb samo potrjuje naše mnenje, da gre za zelo dobro lokacijo s prečudovitim razgledom, ki ponuja veliko različnih možnosti. Zadovoljna sem tudi, da je obnova gostišča potekala skladno s terminskim planom in da so dela že končana. Tako lahko na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik Staremu gradu vrnemo ugled, ki si ga glede na svojo lego tudi zasluži,« je dejala direktorica Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik Božena Peterlin, ki je bila tudi predsednica komisije.

»Naš cilj je, da iz te prelepe lokacije naredimo obiskano izletniško točko. Gre za prečudovito lokacijo, v kateri vidim neizmeren potencial. Zato sem se tudi odločili za oddajo ponudbe. Imam 15 letne izkušnje z gostinstvom in velik nabor znanja, zato verjamem, da bo gostišče na Starem gradu nad Kamnikom ponovno zaživelo. Zagotavljam, da bo prijaznost vedno na prvem mestu in da bodo izletniki vedno toplo sprejeti. Verjamem, da bomo skupaj z Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik ter Občino Kamnik dobro sodelovali in kasneje našo ponudbo tudi širili,« je dejal novi najemnik Boris Golob, ki se je projekta lotil skupaj s poslovnim partnerjem Alešem Rodetom.

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem objavil 21. marca 2017. Vsi zainteresirani so lahko svojo ponudbo poslali na naslov Zavoda do 5. aprila 2017, ko se je tričlanska komisija sestala in odprla prispele ponudbe.

Medtem pa je gostišče na Starem gradu nad Kamnikom dobilo novo podobo. Skladno s terminskim planom ter pogodbenimi določili so namreč zaključena vsa dela. Tako je vse pripravljeno, da novi najemnik gostišče tudi prevzame.

Besedilo: Samo Trtnik, Odnosi z javnostmi, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik
Fotografije: Občina Kamnik in Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik

Oglasno sporočilo