Gradnja manjkajočega dela obvoznice Mengeš – odkupljena so vsa zemljišča na trasi

0
1855

Po zagotovilu mag. Darje Kocjan, generalne direktorice Direktorata za kopenski promet, Ministrstva za infrastrukturo, da je gradnja manjkajočega dela obvoznice v Občini Mengeš prioriteta, se je Franc Jerič, župan Občine Mengeš, glede aktivnosti in začetka gradnje manjkajočega dela obvoznice obrnil še na izvajalce DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture. Na DRI se je srečal z Alešem Hojsom, direktorjem za področje cest in razvojnih projektov, in Bojanom Cerkovnikom, vodjem projekta gradnje obvoznice v Občini Mengeš.

Tudi na DRI so potrdili, da je izgradnja manjkajočega dela obvoznice prioriteta. Bojan Cerkovnik, skrbnik projekta, je zagotovil: »Vse aktivnosti v zvezi z gradnjo manjkajočega dela obvoznice se izvajajo skladno z predvidenim časovnim načrtom. Pridobljena so bila vsa potrebna zemljišča. Začeli smo tudi že postopek izvire za izdelavo projektne naloge. Pričakujemo da bo izvajalec izbran kmalu ter da bo projektna naloga izdelana do konca poletja.« Optimističen je bil tudi Aleš Hojs, direktor za področje cest in razvojnih projektov: »Pričakujemo, da bomo vlogo za gradbeno dovoljenje oddali skladno s terminskim planom, se pravi jeseni, ko bomo tudi že objavili javni razpis za izbor izvajalca gradnje. Vse aktivnosti usklajujemo na rednih mesečnih sestankih s predstavniki DARS, zato ne pričakujemo zapletov.« Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je ponovno opozoril, da je izgradnja manjkajočega dela obvoznice nujna, zato so se dogovorili, da ostajajo v stiku in se ponovno srečajo konec poletja.

Občina Mengeš

Oglasno sporočilo