Žulj tedna; rubrika Občine Kamnik (18.4.2017)

0
2857

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna”. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima, zakaj se za čas koriščenja rezervacij vrtca obračuna 75 odstotkov zneska plačila. Ali se bo odstotek v prihodnje kaj spremenil, saj so višine rezervacij oziroma razlike doplačil od občine do občine različne?

Odgovor občinske uprave

Staršem otrok, za katere je Občina Kamnik po veljavnih predpisih pristojna kriti del cene programa, se za čas koriščenja poletnih rezervacij obračuna 75 odstotkov zneska plačila, ki je določen v odločbi Centra za socialno delo o upravičenosti do znižanega plačila vrtca. Pravočasno javljena odsotnost otroka znižuje ceno programa za stroške neporabljenih živil, koriščenje rezervacije pa znesek oskrbnine, ki jo plačujejo starši, zniža za 25 odstotkov. Razliko krije Občina Kamnik iz naslova rezervacij.

Poletne rezervacije je možno uveljaviti med 1. julijem in 31. avgustom pod pogojema, da je otrok najmanj 30 koledarskih dni neprekinjeno odsoten iz vrtca vključno s sobotami, nedeljami in prazniki ter, da starši strokovnim delavkam v oddelkih vnaprej javijo poletno rezervacijo praviloma na pripravljenem obrazcu za koriščenje poletnih rezervacij.

Navedena določila so zapisana v 5. členu Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik (Ur. list RS, št. 9/15), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Kamnik.

Višine rezervacij oziroma razlike doplačil so od občine do občine različne. Ker se stroški vrtca v zadnjem času povečujejo (predvsem iz naslova povečanih stroškov dela), bi sprememba višine razlike, ki jo krije Občina iz naslova rezervacij, pomenila dodatno obremenitev za občinski proračun. Vsekakor na Občini Kamnik razumemo situacijo in s tem namenom preučujemo različne možnosti – tako načina financiranja vrtcev, kot rezervacij, moramo pa pri tem vsekakor upoštevati različne vidike.

Oglasno sporočilo