70 let Lekovih gasilcev – 70 let poguma, plemenitega poslanstva in pomoči

0
2221

Mengeš, 19. april 2017 – V Mengšu je danes ob prisotnosti Andreje Katič, ministrice za obrambo Republike Slovenije, potekala slavnostna akademija ob 70. obletnici Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva (PIGD) Lek. Gasilska enota je bila ustanovljena leta 1947, pod takratnim imenom Jugolek. Iz skromnih začetkov se je društvo v svoji bogati zgodovini razvilo in postalo pomemben član tako podjetja Lek kot lokalnega okolja, v katerem deluje.

  • Društvo, ustanovljeno za potrebe podjetja Lek, povezuje več kot 180 prostovoljnih članov, zaposlenih v Leku ali v drugih podjetjih, ki opravljajo dejavnosti za Lek. 
  • Tako Lek kot Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Lek sta se v svojih 70 letih delovanja razvila v pomembna člana lokalnega okolja. 
  • Zagotavljanje požarne varnosti je eden ključnih sestavnih delov Lekovega odgovornega poslovanja.

Danes več kot 180 prostovoljnih članov na treh Lekovih lokacijah v Mengšu, Ljubljani in na Prevaljah in več kot 30 prostovoljnih članov na lokaciji Lendava predstavljajo enega ključnih členov zagotavljanja varnega delovnega okolja družbe Lek.

Vojmir Urlep, predsednik uprave Leka, je ob častitljivi obletnici PIGD Lek poudaril: »Lek je lastno gasilsko enoto ustanovil le leto dni po svoji ustanovitvi. To je dokaz, kako velik pomen in pozornost je Lek od svojih samih začetkov izkazoval zagotavljanju varnosti ter skrbi za ljudi in okolje. Stalna prisotnost gasilcev na naših lokacijah je izjemnega pomena za zagotavljanje najvišjih standardov varnosti našega delovanja. Zato sem izjemno ponosen na delo, ki ga naši gasilci opravljajo. Letošnji jubilej dokazuje, da bodo še dolgo ostali pomembni člani naše družine.«

PIGD Lek se je v svojih 70-ih letih delovanja razvil v pomembnega člana lokalnega okolja. Redno sodelujejo z lokalnimi gasilskimi enotami iz okolice.

Andreja Katič, ministrica za obrambo Republike Slovenije, je ob tem poudarila: »70 let je dolga doba, še posebej v luči tega, da so se v tem obdobju v naši domovini zgodile korenite družbene spremembe. Družba Lek in gasilsko društvo Lek sta ostala, se razvijata in vseskozi delujeta v korist skupnosti. To je vsekakor velik uspeh, za katerega vodstvu družbe in gasilskega društva iskreno čestitam! Nedvomno je Lek glede podpore razvoju in delovanju prostovoljnega gasilskega industrijskega društva velik zgled drugim podjetjem na ravni celotne države. Prek sodelovanja z gasilskimi enotami v lokalni skupnosti je društvo zelo pomemben člen pri učinkovitem varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v celotni regiji

Prostovoljstvo je temelj, na katerem je bilo društvo zgrajeno od prvega dne in na katerem deluje še danes. Lekovi gasilci ob svojih delovnih obveznostih svoj prosti čas namenjajo vajam in izobraževanjem ter poleg tega sodelujejo v domačih gasilskih društvih. Na Lekovih lokacijah izvajajo pomembno vlogo. Poleg interventnih ukrepov ob nesrečah ali požarih sodelujejo pri preventivnih dejavnostih. Izjemno dobro poznajo Lekove objekte, materiale, ki se uporabljajo pri delu, in posebnosti delovnih procesov. Zato je lahko njihovo delovanje ob nesrečah hitrejše in učinkovitejše. Prostovoljni gasilci so na svojih delovnih mestih zadolženi tudi za vzdrževanje požarne varnosti. S tem zvišujejo varnostno kulturo na Lekovih lokacijah in med Lekovimi sodelavci. Pripadnost, ki se je ob tem razvila, je sestavni del Lekove kulture.

Aleksander Draksler, predsednik PIGD Lek, je ob častitljivi obletnici povedal: »70 let je dolga doba za delovanje naše industrijske gasilske enote. Lahko rečem, da smo na prelomnici, naša enota se v zadnjih letih razvija zelo pospešeno. Veseli smo, da nas je Lek podpiral vso našo zgodovino in izkazoval razumevanje naši vlogi pri zagotavljanju varnosti podjetja. V izjemno spodbudo in motivacijo pa nam je tudi podpora našega lastnika Novartisa.«

Katarina Klemenc
Fotografije: Barbara Zajc

Lek_gasilci-foto_Barbara_Zajc (1) Lek_gasilci-foto_Barbara_Zajc (2)

Oglasno sporočilo