Stanje infrastrukturnih projektov v občini Lukovica

0
2230

V zadnjih dneh so se zaključila dela 2. faze izgradnje kanalizacije za odpadno vodo, meteorne kanalizacije in investicijskega vzdrževanja vodovoda v Spodnjih Praprečah. V teh dneh se zaključujejo tudi dela izgradnje podaljška vodovoda, meteorne kanalizacije in rekonstrukcija ceste v Rafolčah. Po prvomajskih praznikih bosta predvidoma oddani vlogi za izdajo uporabnih dovoljenj (tako za Sp. Prapreče, kot tudi Rafolče). Na Stranski ulici v Prevojah so bila dela izgradnje kanalizacijskega sistema, investicijskega vzdrževanja vodovoda ter asfaltiranje ceste v mesecu marcu že zaključena. Do konca aprila bo infrastruktura tudi uradno predana v uporabo. Pridobljena je bila projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacije, vodovoda in ceste Imovica – Prevalje. V aprilu bodo potekale predstavitve projektov in terminskih planov prebivalcem Imovice.

Občina Lukovica

Lukovica_asfaltiranje_ceste (2) Lukovica_asfaltiranje_ceste (3)

 

Oglasno sporočilo