Odprtje razstave Domžalski umetniki: Janez Vrečar (1887 – 1959)

0
2891

V Menačenkovi domačiji, ki deluje v sklopu Kulturnega doma Franca Bernika Domžale, že četrto leto pripravljajo projekt, s katerim predstavljajo domžalske ustvarjalce, ki ga obenem posvečajo praznovanju občinskega praznika.

Tokrat je predstavljen obrtnik in ustvarjalec Janez Vrečar, ki je aktivno deloval tudi v razvoju domžalskega gospodarstva in politike do 2. svetovne vojne.
Odprtje razstave Janeza Vrečarja, domžalskega podobarja in gospodarstvenika je v Menačenkovi domačiji v Domžalah potekalo v četrtek, 20. aprila 2017. Odprtja razstave so se udeležili tudi župan Toni Dragar, direktorica Kulturnega doma Franca Bernika, Cveta Zalokar, predsednik KS Slavka Šlandra, Marjan Ravnikar, ki je tudi predstavil projekt in Matjaž Brojan, zbiratelj in poznavalec domžalske zgodovine, ki je ustvarjalca Janeza Vrečarja predstavil obiskovalcem odprtja razstave. V kulturnem programu je sodeloval tenorist Martin Kozjek, ki ga je na klavirju spremlja Dominik Kozjek.
Po besedah Katarine Rus Krušelj, pedagoginje, kritičarke in kustosinje Menačenkove domačije, je imel Janez Vrečar (1887-1959) je projekt, s katerim predstavljajo domžalske ustvarjalce, posvečen domžalskemu občinskemu prazniku. Ta je namenjen domžalskim ustvarjalcem, ki so v preteklosti krojili kulturno zgodovino Domžal ter v njihovi dediščini še danes beležimo pomemben umetniški prispevek h kulturni podobi Domžal in okolice: »Da jih »utrgamo« pozabi, smo se odločili, da jih domžalski javnosti in širše predstavimo v obliki razstave s prikazom njihovih dosežkov ter s tiskano knjižico manjšega obsega, ki je dostopna na različnih javnih mestih v Občini Domžale. V projektu smo do sedaj predstavili slikarja in pedagoga Milana Merharja (2012), podobarsko družino Hrovat (2014) in fotografskega mojstra Vilija Majheniča (2015).«
Letos po besedah Katarine Rus Krušelj namenjajo pozornost domžalskemu podobarju in obrtniku, sicer rojenemu Moravčanu, ki pa je svojstveno zaznamoval svoj čas delovanja v Domžalah. Zakaj je Janeza Vrečarja pot zanesla v Domžale, kako je tu pričel svojo obrt, kako je gradil svoj nov dom in delavnico v Kolodvorski ulici, kdaj je pričel delovati politično in kakšni so njegovi uspehi v času županovanja; vse te in še več vprašanj so poskusili odgovoriti v skrbno pripravljeni razstavi in v knjižici, ki jo bodo natisnili posebej v ta namen. Ob pomanjkljivem zgodovinskim arhivu so si zadali precej težko nalogo, a jim je predstavljal poseben izziv, saj so celovito razstrli še eno do sedaj nenapisanih domžalskih zgodb.
»Raziskovanje Vrečarjevega življenja in dela je sklenjeno v dveh vsebinskih sklopih. Prvi je namenjen predstavitvi njegovega ustvarjalnega opusa: od podobarskih začetkov do priznanega obrtniškega mojstra, ki je delal tudi s priznanim slovenskim arhitektom Jožetom Plečnikom. V delavnici je kipe in rezbarske detajle izdeloval sam, vse ostalo mizarsko delo pa so opravili pomočniki in vajenci. Njihovi spomini so še živi. Malokdo pa Janeza Vrečarja pozna kot odličnega risarja in slikarja – v njegovi zapuščini se nahajajo portreti, katerih identitete so še velika neznanka, in dopisnice, ki jih je med prvo svetovno poslikal in pošiljal svoji ženi Ani.V drugem vsebinskem sklopu so avtorja predstavili kot gospodarstvenika in politika. Janeza Vrečarja pogosto najdemo v sredini pomembnih domačih veljakov na starih posnetkih iz zgodovine Domžal. Prisoten je bil v različnih odborih, pod njegovo župansko taktirko pa se je ustanovila meščanska šola in opravljena je bila regulacija cest in ulic«, je o konceptu razstave povedala Katarina Rus Krušelj.
O avtorju
Janez Vrečar (1887 – 1959) je bil rojen v Tuštanju pri Moravčah. Za podobarski poklic se je učil pri Andreju Rovšku in Ivanu Pengovu, kjer je delal tudi njegov oče. Po prvi svetovni vojni, ko je oče odprl svojo delavnico v Moravčah, sta skupaj rezljala največ po naročilu za Pengovovo delavnico. Leta 1928 je začel samostojno podobarsko in mizarsko obrt v Domžalah, pozneje pa je v Kolodvorski ulici v Domžalah zgradil delavnico in hišo, kjer so delali po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika ter izdelali precej cerkvene opreme.
Janez Vrečar je bil tudi pevec in igralec. Bil je dober politik in poznavalec svetovnih političnih razmer. Od leta 1936 do 1941 je bil župan Občine Domžale ter zaslužen za takratni razvoj Domžal. Leta 1939 je bil odlikovan z redom Svetega Save.
Na odprtju razstave so se tudi zahvalili vsem sodelujočim, ki so poskrbeli, da se je zabeležila še ena pomembna zgodba iz zgodovine mesta Domžale. Donatorja projekta sta bila KS Slavka Šlandra in KS Simona Jenka, pokrovitelj odprtja pa Vinska klet Vidmar.
Vir: Občina Domžale
Tekst: Domzalec.si
Foto: Vido Repanšek
Jenez_Vrecar (2) Jenez_Vrecar (3) Jenez_Vrecar (4) Jenez_Vrecar (5)
Oglasno sporočilo