Problematika v zvezi odvezanih psov

0
2462

Policijska postaja Domžale je v zadnjem času prejela več pritožb občanov iz Moravč ter Lukovice in njune okolice glede odvezanih in prosto sprehajajočih psov po naseljih. Predvsem je bila tovrstna problematika izpostavljena na določenih šolskih poteh v bližini osnovnih šol. V zvezi navedenih prijav so policisti že obravnavali kršitve določil Zakona o zaščiti živali (v nadaljnjem besedilu ZZZiv), ko je lastnik psa dopustil, da se je ta brez nadzorstva in neovirano gibal po lokalni cesti, pri tem pa napadel šolarja, ki je peš odhajal v šolo. Šolar je v danem primeru tudi utrpel lahke telesne poškodbe. V bližini naselja Brdo pri Lukovici pa je pes brez nadzorstva napadel mimo vozečega kolesarja.

Z namenom preprečitve tovrstnih prekrškov je bilo opravljenih več kontrol navedenih naselij z okolico, tudi s poudarkom nad osveščanjem lastnikov psov, da s primernimi ukrepi poskrbijo, da žival ni nevarna okolici oziroma da poskrbijo, da je pes na javnem kraju na povodcu. Pri tem policisti ob kontrolah ugotavljamo, da lastniki ne upoštevajo določb ZZZiv in se še vedno dogaja, da se psi prosto in brez nadzorstva gibljejo po vaških poteh
oziroma na javnem kraju. V zvezi navedenega pozivamo lastnike in skrbnike psov, da v skladu z določili ZZZiv povzamejo vse potrebne ukrepe, da se njihovi psi ne bodo brez nadzorstva prosto sprehajali na javnem prostoru.

Zakon o zaščiti živali v 11. členu namreč določa, da mora lastnik oz. skrbnik psa na javnem mestu poskrbeti, da je le-ta na povodcu, za kar je v nasprotnem primeru predpisana globa v višini 200 EUR. V primeru, da je oseba lastnik ali skrbnik nevarnega psa (pes, ki je predhodno nekoga že ugriznil), pa mora biti takšen pes na sprehodu fizično zavarovan z nagobčnikom in povodcem. Takšen, nevaren pes, mora biti pri lastniku ali skrbniku na naslovu bivanja zaprt v objektu ali pesjaku, v primeru, da pa se giblje po zasebnem zemljišču, pa mora biti le-ta ograjen z ograjo višine najmanj 1,80 metra, na vhodu v ograjeno zemljišče pa mora biti izobešen opozorilni znak »nevaren pes«. Prav tako zakon predpisuje, da mora skrbnik psa z ustrezno vzgojo in šolanjem oziroma z drugimi ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna okolici. Prav tako nevarnega psa ni dovoljeno zaupati
vodenje osebam mlajšim od 16 let. Za tovrstne prekrške, ki obravnavajo nevarnega psa, je zoper lastnika ali skrbnika predpisana globa v višini 800
EUR.

Policisti policijske postaje Domžale želimo lastnike in skrbnike psov opozoriti na njihovo dolžno ravnanje, s čimer bodo zagotovili varnost občanov in okolice, v kateri prebivajo.

Vir: Policijska postaja Domžale

Oglasno sporočilo