Rekonstrukcija in komunalno opremljanje ulic v občini Mengeš

0
2031

Komunalno opremljanje na Ropretovi cesti
Na 430 m dolgem odseku Ropretove ulice bo v času poletnih počitnic zamenjan vodovod z vsemi hišnimi priključki in zgrajena nova kanalizacija, javna razsvetljava, plin in optika.
Prva, pripravljalna dela se bodo pričela predvidoma v maju, z deli pa se bo začelo v juniju.

Preplastitev Grobeljske ceste
V smeri Domžale, od gasilnega doma do križišča z Detelovo ulico, bo prav tako v času poletnih počitnic, v celoti zamenjan spodnji in zgornji ustroj ceste, izvedena rekonstrukcija pločnika in ureditev odvodnjavanja. Na desni strani bo ponovno zgrajen tudi 30 m odsek pločnika od Vodnikove do Domžal.

Obnova vodovoda na Dalmatinovi ulici
Na Dalmatinovi ulici bo skupaj s hišnimi priključki zamenjan 37 let star vodovod. Razlog za zamenjavo vodovoda je tako material cevi kot slaba pretočnost, ker se vodovod sedaj zaključi v slepem vodu. Po obnovi bo vodovod potekal po celotni Dalmatinovi ulici v obliki zanke in tako zagotavljal bistveno boljšo pretočnost vode. Hkrati bo trasa vodovoda umaknjena iz zasebnega zemljišča.

Asfaltiranje dela Japljeve ceste in Sadnikarjeve ulice
Po prvomajskih praznikih se bo začelo z asfaltiranjem in urejanjem odvajanja meteorne vode na 40 m odseku Japljeve ulice, med hišami Kamniška cesta 5 do Japljeva ulica 12b, ter 52 m odseku ceste na Sadnikarjevi ulici.
O poteku del in obvozih vas bomo redno obveščali tudi na spletni strani občine.

Občina Mengeš

Oglasno sporočilo