Ureditev krožišč na obvoznici Mengeš

0
3069

Občina Mengeš je v aprilu začela z urejanjem dveh krožišč in sicer krožišča na Grobeljski cesti in krožišča na Slovenski cesti pri trgovini Tuš. Skupna površina obeh krožišč na katerih se bo izvedla zasaditev je več kot 3000 kv.m. Predvideno je, da bodo dela na obeh krožiščih zaključena do sredine meseca maja.

Občina Mengeš že vsa leta od nastanka krožišč ne glede na lastništvo, vzdržuje zelene površine v vseh štirih krožiščih, občasno pa tudi površine ob posameznem krožišču. Urejenost površin ob vstopih v mesto je pomembna zaradi preglednosti, vsekakor pa tudi zaradi splošnega vtisa urejenosti kraja in občine. Krožišča so prva večja površina, ki jo vozniki zaznajo pred vhodom v Mengeš, tako iz smeri Kamnika, Jarš, Domžal in Trzina.

Krožišče na Kolodvorski cesti je že urejeno, zasajeno z drevesi. Zelene površine obstajajo tako še na krožišču na Kamniški cesti, ki se bo urejalo naknadno. Občina Mengeš je s strani upravljavca obvoznice Mengeš – direkcije za ceste tudi pridobila soglasje in pogoje za ureditev krožišč.

Vir: Občina Mengeš

Oglasno sporočilo