Zaključek Želvinega bralnega popotovanja in 1, 2, 3…znam!

0
2524

V sredo, 10. maja se je v Knjižnici Domžale odvil zaključek projekta spodbujanja branja za otroke do desetega leta: Želvino bralno popotovanje. Vsi sodelujoči, ki so oddali izpolnjeno zgibanko so bili povabljeni na ogled lutkovne predstave Sapramiška, ki so jo pripravili in odlično izvedli učenci in učiteljice OŠ Dragomelj. Vsem nastopajočim se iskreno zahvaljujemo!
V projektu Želvino bralno popotovanje je sodelovalo in ga uspešno zaključilo 69 otrok. Od tega je bilo 34 zgibank oddanih v Knjižnici Domžale, 8 v Knjižnici Janeza Trdine Mengeš, 9 v Knjižnici dr. Jakoba Zupana v Šentvidu pri Lukovici, 13 v Knjižnici Daneta Zajca Moravče in 5 v Knjižnici Tineta Orla Trzin.
Po predstavi je sledila podelitev nagrad sponzorjev.
V bralno-spodbujevalnem projektu 1, 2, 3…znam! je sodelovalo 18 otrok. Od tega 7 v Domžalah, 1 v Mengšu, 2 v Šentvidu pri Lukovici, 6 v Moravčah in 2 v Trzinu. 1, 2, 3…znam! je projekt, namenjen mladim od desetega do 15. leta dalje. Mladostnike spodbujamo k branju poučnega knjižnega gradiva, hkrati pa jih vabimo tudi k branju e-knjig preko portala Biblos. Sodelujoči so prejeli nagrade sponzorjev.
Sponzorjem se za sodelovanje zahvaljujemo:
– Miš založba
– Kulturni dom Franca Bernika Domžale
– Erdani šport, trgovina in storitve, d.o.o.
– Pustolovski park Geoss
– Zavod za šport in rekreacijo Domžale
– Založba Zala
– Hajsa s.p.
– Založba Morfem
– Rokus Klett
– Mladinska knjiga
– Plesna šola Miki

Vse sodelujoče bralce in bralke vabimo k ogledu razstave likovnih izdelkov otrok, ki so nastali ob projektu. Razstava bo na ogled v Knjižnici Domžale od 26.6. do 8.7.2017 na Oddelku za otroke in mladino. Sodelujoče že vnaprej vabimo tudi k sodelovanju pri Želvinem poletnem bralnem popotovanju in Poletju s knjigo, bralno-spodbujevalna projekta bosta potekala od začetka meseca junija do 31. avgusta! Več informacij dobite pri vaši knjižničarki, knjižničarju!

Lidija Smerkolj Turšič
Knjižnica Domžale

Oglasno sporočilo