Uradno odprt Večgeneracijski center Kamnik

0
2949

Župan Marjan Šarec je popoldan v KIKštarterju skupaj z direktorico Zavoda Oreli Martino Ozimek in vodjo projekta vodilnega partnerja Zavoda Cene Štupar Nino Živkovičuradno odprl Večgeneracijski center Kamnik.

Večgeneracijski center Kamnik je namenjen vsem generacijam, kulturam ter osebam z različnim statusom in posledično usmerjen v zadovoljevanje raznovrstnih potreb, saj ima v njem vsakdo možnost za opolnomočenje, razvoj, osebnostno rast in aktivno sodelovanje. Projekt, ki se je začel izvajati v januarju 2017, ponuja različne preventivne programe najbolj ranljivim občankam in občanom, predvsem družinam, mladim, brezposelnim, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Center omogoča dvig kakovosti življenja ranljivih skupin ter preprečuje njihov zdrs v socialno izključenost na različne načine.

Projekt financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad, poleg Občine Kamnik pa ga podpirajo tudi Mestna občina Ljubljana ter Občine Vrhnika, Grosuplje in Ivančna Gorica. H glavnem nosilcu projekta Javnemu zavodu Cene Štupar – Centra za izobraževanje Ljubljana so pridružene še tri partnerske organizacije, in sicer Zavod Oreli iz Kamnika, Dom starejših občanov iz Grosuplja ter Cankarjeva knjižnica iz Vrhnike, tako da so različne organizirane aktivnosti, možnost druženja, informiranja in svetovanja na voljo vsem udeležencem na štirih lokacijah osrednjeslovenske regije.

Zavod Oreli bo v projektu izvajal različne aktivnosti za večjo konkurenčnost mladih in starejših brezposelnih na trgu dela, izobraževalne vsebine za starejše,medgeneracijske vsebine, vsebine za samopomoč in vsebine za vključevanje ranljivih skupin v socialne mreže preko prostovoljstva ter računalniškega opismenjevanja in podpore. Občina Kamnik pa bo za potrebe kamniške izpostave poleg izbora in sofinanciranja vsebin, ki ustrezajo lokalni socialni problematiki, zagotavljala sredstva za kritje najemnine prostora, v katerem se bodo omenjene vsebine izvajale, ter administrativno-tehnično pomoč lokalnemu partnerju pri izvajanju evropskega projekta (del sredstev je zagotovljenih iz Evropskega socialnega sklada in posledično terja dosledno sledenje obsežnim pravilom evropske finančne politike).

Pozdravne besede so ob odprtju zbranim namenili mag. Roman Rener in vodja projekta vodilnega partnerja Zavoda Cene Štupar Nina Živkovič ter direktorica Zavoda Oreli Martina Ozimek.

Župan Marjan Šarec pa je novemu Večgeneracijskemu centru Kamnik namenil naslednjo popotnico: »Prisrčno dobrodošli ob tem pomembnem dogodku. Današnja družba, današnji svet in današnje okolje je čudno. Je polno paradoksov, saj smo na eni strani čedalje bolj tehnološko razviti, na drugi strani pa zelo nazadujemo. Nazadujemo v človeških odnosih. Nazadujemo tudi v splošni razgledanosti in v mnogih drugih kriterijih. In to morda zaradi tega, ker nimamo več tistega, kar je bilo včasih samoumevno. Smo družba, ki danes na novo odkriva stvari, ki so bile nekoč logične. Prehranjujemo se zdravo in odkrivamo, da zanjo različne generacije med seboj sodelovati. Današnja družba, ki je na eni strani razvita in tehnološko napredna, otroci pa so v šolah obremenjeni preko vseh meja, od nas veliko zahteva in pozablja na tisto najpomembnejše. Na bistvo-biti človek. Biti posameznik. Biti posameznik na voljo sočloveku, ki je morda v stiski, ki ni zdrav, ki potrebujemo pomoč, pa naj bo to le lepa beseda. Večgeneracijski center Kamnik je tako čudovita priložnost, da se predvsem zavemo dejstva, da nesodelovanje in gledanje le na materialne dobrine in denar ne prinašata nič dobrega. Največ nam prinašajo medčloveški stiki in občutek, da smo pomagali sočloveku. To je tisto, kar je pomembno. To je tisto, kar nas bo ohranilo tudi v prihodnosti. To je tisto, kar nam bo omogočilo kakovostno življenje. Eno je preživeti. Drugo je živeti. Tretje pa je, morda nadgradnja vsega, lepo se imeti in lepo živeti. Zato upam, da bo ta Center živel v sodelovanju z vsemi deležniki in bomo morda ob letu osorej lahko rekli: »Nekaj dobrega smo naredili. Nekaj nam je uspelo.« Iskrene čestitke!«

Ob glasbeni spremljavi Tomaža Plahutnika nas je navduševala Ana Plahutnik, za prijeten pogovor pa sta poskrbela igralka Zvezdana Mlakar in pisatelj Luj Šprohar.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo