Skrivnostno društvo Nayabingi – društvo za afroazijske in karibske kulture iz Doba

2681

Vprašanja za župana Občine Domžale

Občan iz Doba sprašuje, kako napreduje preiskava posebne skupine, ki jo je leta 2012 ustanovil župan Toni Dragar z namenom, da razišče, kako se je trošil davkoplačevalski denar Krajevne skupnosti Dob in predvsem, kako je skrivnostno društvo Nayabingi – društvo za afroazijske in karibske kulture porabilo 149.439,18 EUR. Zadnje nakazilo so prejeli 19.11.2009. Društvo je bilo za tem izbrisano iz sodnega registra društev republike Slovenije.

https://erar.si/placnik/79170/#transakcije

https://erar.si/placnik/79170/prejemnik/45472874/#transakcije

Z dnem, 5. maja 2017 smo prejeli vaše elektronsko sporočilo, v katerem sprašujete o poslovanju Krajevne skupnosti Dob z društvom Nayabingi.
Ob postavljeni domnevi nepravilnosti poslovanja Krajevne skupnosti Dob se je angažiral Nadzorni odbor Občine Domžale kot edini pristojni organ Občine za izvedbo nadzora. S strani Nadzornega odbora je bila zahtevana izvedba revizije. Podatke pridobljene iz izvedene revizije je Občina poslala v presojo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani, ki je 15. aprila 2013 s Sklepom zavrglo Poročilo o notranji reviziji poslovnega subjekta Krajevne skupnosti Dob s poslovnim subjektom Nayabingi. Nadzorni odbor Občine Domžale pa je 14. novembra 2013 izdalo dokončno poročilo o poslovanju Krajevne skupnosti Dob.

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

___________________________________________________________________

Predsednika Nadzornega odbora Občine Domžale mag. Boruta Kurmanška smo zaprosili za Poročilo o notranji reviziji KS Dob, katerega je Občina Domžale poslala v presojo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani.
Dne 15.5.2017 smo prejeli dokončno poročilo o nadzornem pregledu nad poslovanjem KS Dob v letu 2012, torej samo za leto 2012.

____________________________________________________________________

Ponovno smo zaprosili predsednika Nadzornega odbora Občine Domžale za bolj konkreten odgovor.
Je torej ta prejeti dokument (dokončno poročilo o nadzornem pregledu nad poslovanjem KS Dob v letu 2012) Občina Domžale poslala v presojo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani, ki je 15. aprila 2013 s Sklepom zavrglo Poročilo o notranji reviziji poslovnega subjekta Krajevne skupnosti Dob s poslovnim subjektom Nayabingi?

____________________________________________________________________

Odgovor predsednika Nadzornega odbora:
Dokument, ki smo vam ga posredovali, je dokončno poročilo o opravljenem nadzornem pregledu nad poslovanjem KS Dob v letu 2012. Občina pa je tožilstvu odstopila v presojo revizijo, ki jo je opravila zunanja revizijska hiša za celotno predhodno obdobje od leta 2001 naprej.

____________________________________________________________________

Za manjše komunalne storitve v domžalski krajevni skupnosti Dob je več let skrbela organizacija Nayabingi – društvo za afroazijske in karibske kulture, ki je za svoje storitve z nakazili od 350 do 7100 evrov na mesec od januarja 2003 do novembra 2009 od krajevne skupnosti Dob prejela 150.000 evrov.
Vir: Dnevnik.si (26. januar 2012)

https://www.dnevnik.si/1042505021

____________________________________________________________________

Napotili smo se v Dob in povprašali občane, če so opazili, da bi kdo opravljal manjše komunalne storitve, kot je čiščenje pokopališč, parkirišč in urejanje makadamskih cest. Občani teh del v vseh šestih letih niso opazili.

____________________________________________________________________

Iz tiskane izdaje časopisa NOV!CE 7 2017

Oglasno sporočilo