V CČN Domžale – Kamnik so sprejeli afriško delegacijo

0
2170

 

V Domžalah, 22. maja 2017:  Na sedežu JP CČN Domžale – Kamnik so v petek sprejeli delegacijo udeležencev šeste mednarodne konference Dan Afrike, ki je letos prvič potekala v Kongresnem centru Brdo pri Kranju. Skupaj s predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve jih je toplo sprejela direktorica dr. Marjeta Stražar in jim podrobno predstavila kapacitete lani nadgrajene čistilne naprave, ki je po zmogljivosti s 149.000 PE četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji.

Mednarodno sodelovanje Slovenije z državami Afrike, ki temelji na skupni viziji razvoja Evrope in Afrike, vključuje tudi spoznavanje skupnih interesov na področju gospodarstva. Slovenska podjetja zaradi pravne, socialne in varnostne negotovosti Afrike sicer še ne prepoznavajo kot ugodno okolje za vlaganje, medtem ko si afriške države želijo trajnejših partnerstev z evropskimi podjetji zlasti pri prenosu znanj, ki bi jim pomagala do preoblikovanja, trajnostnega razvoja in gospodarske rasti. Tesnejše sodelovanje naj bi potekalo tudi z izobraževanjem mladih afriških diplomantov, v graditev gospodarskega partnerstva med celinama pa naj bi bila v bodoče v večji meri vključena tudi Slovenija. Da bi se blagovna menjava Slovenije z Afriko okrepila, naša mala in srednja podjetja iz sorodnih panog že načrtujejo krepitev gospodarskega sodelovanja prek ustanavljanja konzorcijev, v procese pospeševanja prodora na afriški trg pa je aktivno vključeno tudi Ministrstvo za zunanje zadeve s svojo diplomatsko-konzularno mrežo.

V CČN Domžale – Kamnik se je afriška delegacija podrobno seznanila z dve leti trajajočim projektom nadgradnje čistilne naprave na terciarno čiščenje, večinoma podprte z evropskimi kohezijskimi sredstvi. Ta je obsegala izgradnjo novih aerobnih bioloških stopenj s čiščenjem dušikovih in fosforjevih snovi ter novega vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode z ustreznim predčiščenjem. Direktorica je udeležencem odgovorila na vrsto vprašanj, povezanih s postopki čiščenja odpadne vode ter vzporedne proizvodnje bioplina in električne energije, pa tudi na vprašanja, povezana z organizacijo izobraževanj, ki jih podjetje s svojimi vrhunskimi strokovnjaki že tradicionalno izvaja za druga komunalna podjetja, za kar je veljalo še posebej veliko zanimanje. Ob zaključku uradnega dela sprejema je v prijetnem vzdušju sledila še pogostitev s sezonskim sadjem in domačimi slaščicami, ki jih gostje niso mogli prehvaliti, vsak udeleženec pa je v znak odprtih priložnosti sodelovanja prejel tudi brošuro in priložnostno darilo.

Miša Hrovat   

Oglasno sporočilo