Skrivnostno društvo Nayabingi – društvo za afroazijske in karibske kulture iz Doba (2.)

0
5679

Občan iz Doba sprašuje, kako napreduje preiskava posebne skupine, ki jo je leta 2012 ustanovil župan Toni Dragar z namenom, da razišče, kako se je trošil davkoplačevalski denar Krajevne skupnosti Dob in predvsem, kako je skrivnostno društvo Nayabingi – društvo za afroazijske in karibske kulture porabilo 149.439,18 EUR. Zadnje nakazilo so prejeli 19.11.2009. Društvo je bilo za tem izbrisano iz sodnega registra društev republike Slovenije.

https://erar.si/placnik/79170/#transakcije

https://erar.si/placnik/79170/prejemnik/45472874/#transakcije

___________________________________________________________________

Z dnem, 5. maja 2017 smo prejeli vaše elektronsko sporočilo, v katerem sprašujete o poslovanju Krajevne skupnosti Dob z društvom Nayabingi.
Ob postavljeni domnevi nepravilnosti poslovanja Krajevne skupnosti Dob se je angažiral Nadzorni odbor Občine Domžale kot edini pristojni organ Občine za izvedbo nadzora. S strani Nadzornega odbora je bila zahtevana izvedba revizije. Podatke pridobljene iz izvedene revizije je Občina poslala v presojo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani, ki je 15. aprila 2013 s Sklepom zavrglo Poročilo o notranji reviziji poslovnega subjekta Krajevne skupnosti Dob s poslovnim subjektom Nayabingi. Nadzorni odbor Občine Domžale pa je 14. novembra 2013 izdalo dokončno poročilo o poslovanju Krajevne skupnosti Dob.

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

___________________________________________________________________

Predsednika Nadzornega odbora Občine Domžale mag. Boruta Kurmanška smo zaprosili za Poročilo o notranji reviziji KS Dob, katerega je Občina Domžale poslala v presojo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani.
Dne 15.5.2017 smo prejeli dokončno poročilo o nadzornem pregledu nad poslovanjem KS Dob v letu 2012, torej samo za leto 2012.

___________________________________________________________________

Ponovno smo zaprosili predsednika Nadzornega odbora Občine Domžale za bolj konkreten odgovor.
Je torej ta prejeti dokument (dokončno poročilo o nadzornem pregledu nad poslovanjem KS Dob v letu 2012) Občina Domžale poslala v presojo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani, ki je 15. aprila 2013 s Sklepom zavrglo Poročilo o notranji reviziji poslovnega subjekta Krajevne skupnosti Dob s poslovnim subjektom Nayabingi?

___________________________________________________________________

Odgovor predsednika Nadzornega odbora:
Dokument, ki smo vam ga posredovali, je dokončno poročilo o opravljenem nadzornem pregledu nad poslovanjem KS Dob v letu 2012. Občina pa je tožilstvu odstopila v presojo revizijo, ki jo je opravila zunanja revizijska hiša za celotno predhodno obdobje od leta 2001 naprej.
__________________________________________________________

Za manjše komunalne storitve v domžalski krajevni skupnosti Dob je več let skrbela organizacija Nayabingi – društvo za afroazijske in karibske kulture, ki je za svoje storitve z nakazili od 350 do 7100 evrov na mesec od januarja 2003 do novembra 2009 od krajevne skupnosti Dob prejela 150.000 evrov.
Vir: Dnevnik.si (26. januar 2012)

https://www.dnevnik.si/1042505021

__________________________________________________________

Napotili smo se v Dob in povprašali občane, če so opazili, da bi kdo opravljal manjše komunalne storitve, kot je čiščenje pokopališč, parkirišč in urejanje makadamskih cest. Občani teh del v vseh šestih letih niso opazili.
__________________________________________________________

Ponovno smo zaprosili župana Občine Domžale Tonija Dragarja za odgovor.

Prosimo za Poročilo o notranji reviziji KS Dob, ki naj bi jo opravila zunanja revizijska hiša za celotno predhodno obdobje od leta 2001 naprej in katero je Občina Domžale poslala v presojo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani.

Do zaključka redakcije nismo prejeli odgovora!

Iz tiskane izdaje časopisa NOV!CE 8 2017

Oglasno sporočilo