TeDni(K) Občine Kamnik (5.6.2017)

0
2508

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Vodovod Vrhpolje-Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z gradnjo vodohrana Soteska. Potekala so zaključna gradbena dela in strojno inštalacijska dela. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Sanacija kanalizacije na Cankarjevi cesti

Izvajalec je nadaljeval s sanacijo kanalizacije na Cankarjevi cesti 19 A in 19 B. Potekala je priprava podlage na asfaltiranje. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 30. redni seji, dne 24. 5. 2017, sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (SZ-1C), ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 27/2017, dne 2. 6. 2017 in bo začel veljati 15 dni po njegovi objavi. S sprejetimi spremembami Stanovanjskega zakona je zakonodajalec sledil stališču ustavnega sodišča U-I-109/15-14 z dne 19. 5. 2016. Ustavno sodišče je v navedeni odločbi ugotovilo, da je zakonodajalec s črtanjem 3. odstavka 28. člena ZUPJS različno uredil način ugotavljanja višine subvencije za najemnike v neprofitnih stanovanjih in najemnike v tržnih ali hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja, za kar pa ni imel razumnega razloga. Ustavno sodišče je tako ugotovilo, da je 28. člena ZUPJS v neskladju z ustavnim načelom enakosti ter, da je mogoče protiustavnost, ugotovljeno z odločbo U-I-109/15-14 z dne 19. 5. 2016, odpraviti s spremembo Stanovanjskega zakona.

S spremembo Zakona se izenačuje položaj vseh najemnikov v neprofitnih stanovanjih tako, da za vse velja možnost preverjanja izpolnjevanja pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem. Po trenutno še veljavni ureditvi (90. in 195. člen SZ-1) je namreč mogoče preverjati izpolnjevanje pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem le za najemnike neprofitnih stanovanj, ki so stanovanje pridobili po uveljavitvi SZ-1 (14. 10. 2003). Sprememba Zakona pa olajšuje tudi pridobivanje in obdelovanje osebnih podatkov iz uradnih evidenc za potrebe odločanja in izvajanja nalog na stanovanjskem področju.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izbrani izvajalec del je zaključil z obnovo fasade pri Glasbeni šoli Kamnik in obnovo fasade na Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik. V času del je veljala delna zapora ceste.

Starše otrok, ki so upravičeni do povračila stroškov individualnega prevoza za otroka za dostop do šole in domov naprošamo, da vloge za prihodnje šolsko leto oddajo na predpisanem obrazcu, ki mu predložijo potrdilo o vpisu v naslednje šolsko leto 2017/2018, in za otroke s posebnimi potrebami priložijo kopijo odločbe o usmeritvi,takoj po zaključku tekočega šolskega leta oziroma po vpisu v naslednji razred osnovne šole.

V sredo, 31. maja 2017, se je v Domu kulture Kamnik odvijal posvet na temo nevarnosti na internetu, ki lahko doletijo otroke in mladostnike. Posvet smo organizirali na Oddelku za družbene dejavnosti v sodelovanju s Policijsko postajo Kamnik. Udeležili so se ga prav posebni gostje, in sicer varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in kriminalista iz Policijske uprave Ljubljana Primož Podbelšek ter Robert Tekavec. Vsi trije udeleženci so izjemni strokovnjaki, zato nam je bilo v čast in veselje, da smo jih lahko gostili v Kamniku.

Strokovnjaki so opozorili, da je potrebno mladostnike seznanjati z nevarnostmi, ki jih lahko doletijo pri uporabi interneta, socialnih omrežij in spletnega komuniciranja. Varuhinja človekovih pravic pa je navzoče seznanila s primeri, s katerimi se se je srečevala in se še srečuje. Poudarila je razliko pomena kriminalitete včasih in danes ter opisala določene vrste kaznivih dejanj. Pred par desetletji se je mladostniški kriminal v večji meri izvajal v obliki kraj in vandalizma, nato se je preusmeril v alkohol in droge, dandanes pa je vse pogosteje prisoten tudi na spletu. Predstavnika Policijske uprave Ljubljana sta opozorila na kar nekaj aplikacij, ki prežijo na mladostnike, tako v obliki socialnih omrežij kot tudi spletnih iger. Predstavila sta delovanje različnih socialnih omrežij, igre »The blue whale challenge« in opozorila na nevarnosti, ki lahko pri tem prežijo. Prisotnim je bila predvajana video vsebina s primeri, ko so mladostniki komunicirali z neznanci in se z njimi dogovorili za zmenke. Vsebina posveta je bila nadvse koristna in verjamemo, da bo marsikateremu staršu v pomoč, tako pri preprečevanju kot tudi pri prepoznavanju prvih znakov nasilja preko spleta.

V okviru izvajanja projekta Večgeneracijski center Kamnik, so v mesecu juniju občanom na voljo sledeče aktivnosti:

Za starejše : 

Skupina za samopomoč – klub svojcev nepokretnih starejših;
2. Skupina za samopomoč – zdrav življenjski slog;
3. Skupina za socialno participacijo in ohranjanje kulturne dediščine – Predice;

Za mlade: Organizacija dogodkov in reševanje problemov mladih skozi igranje vlog:
7. Kotlovnica 1 – Mala impro šola –  MIŠ; srečanja 1x tedensko
8. Kotlovnica 2 – Impro-igre;  srečanja 1x tedensko

Telefon: 031 395 400, elektronski naslov: zavod.oreli@gmail.com, spletna stran: https://www.kamnik-starejsi.si/vgc-kamnik/napovednik.

V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik bo v torek, 6. junija 2017, ob 18. uri potekal pogovor z dr. Andražem Terškom, dr. Bogomirjem Kovačem in dr. Bernardom Nežmahom. Tema pogovora je Demokracija, politična in ekonomska svoboda ter ideologija v Sloveniji.

V Motniku se bo v petek, 9. in soboto 10. junija odvijal Križnikov pravljični festival.

Dogodki v Medobčinskem muzeju Kamnik za mesec junij 2017 so predstavljeni tukaj.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku smo v preteklem tednu pripravljali gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem  prostorskem načrtu z oznako B23 Jata. Pobudnik za izdelavo sprememb in dopolnitev odloka o OPPN B23 Jata je lastnik zemljišč  družba Jata Emona d.o.o.. Obstoječi izvedbeni akt želi družba spremeniti zaradi nemotenega razvoja v spremenjenih gospodarskih okoliščinah. Z novimi objekti (predvsem skladišča za embalažo, jajca in pakirana organska gnojila) se namerava pobudnik prilagoditi, potrebam po preglednem in urejenem skladišču embalaže za jedilna jajca, zahtevam dobre proizvodne prakse po ustreznih skladiščih nesortiranih jedilnih jajc, zahtevam distributerjev po pripravi komisioniranih pošiljk jedilnih jajc ter potrebam skladiščenja pakiranih organskih gnojil. Zato je potrebno veljavni odlok o OPPN B23 Jata spremeniti tako, da bo omogočena gradnja objektov, ki omogočajo izvajanje opisanih dejavnosti.

V prejšnjem tednu smo sanirali poškodovano rekreacijsko pot ob reki Kamniški Bistrici. Zasuli in utrdili smo vse poškodovane dele poti ter odstranili nanešeni material. Pot je urejena in spet prevozna tudi za kolesarje. Vsem obiskovalcem želimo prijetne sprehode in kolesarjenje ob reki Kamniški Bistrici.

Oddelek za razvoj in investicije

V sredo 31. maja 2017, je ob 10. uri na zeliščnem vrtičku na Zapricah potekalo zabavno druženje in predaja vrtička v uporabo Društvu staršev otrok s posebnimi potrebami. Druženja so se poleg Društva staršev otrok s posebnimi potrebami, udeležili tudi člani društva Makadam, Bibice s Heleno Sterle, učenci Osnovne šole 27. julij Kamnik, otroci  vrtca Antona Medveda Kamnik inpredstavniki Občine.

Društvo staršev otrok s posebnimi potrebami bo v sodelovanju z Občino Kamnik skrbelo za urejanje in vzdrževanje vrtička. Vrtiček bo vsem zainteresiranim služil za prijetno preživljanje časa v poletnih dneh.

Od 9. do 11. junija bodo v Kamniku Vikendi odprtih vrat. Doživetja, presenečenja in ugodnosti vas čakajo pri odličnih ponudnikih kulinaričnih, športnih, rekreativnih, sprostitvenih, kulturnih, ustvarjalnih in drugih doživetij. Podrobnejši program je dostopen na povezavi https://www.srce-slovenije.si/turizem/vikendi/kamnik. Obiskovalci sodelujejo tudi v nagradni igri za bivanje v krošnjah za 2 osebi v Pustolovskem parku Geoss. Poleg tega se obiskovalci vikenda v Kamniku, ki boste svoje utrinke s Kamniškega delili na Instagramu z značko #vikendodprtihvrat ter z oznakami @heart_of_slovenia in @visitkamnik, potegujete za posebno nagrado, in sicer kisikovo terapijom v Zdravilnem gaju Tunjice.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo