Vprašanje za občinske svetnice in svetnike Občine Domžale (NOV!CE 8 2017)

0
2886

V športnem parku v Domžalah postavljajo ograje, zaradi česar so občani v skrbeh, da bo vse več igrišč plačljivih. Ker so nekatere dejavnosti brezplačne (npr. plezalna stena), nekatere pa plačljive že zdaj, to povzroča nejevoljo med občani zaradi nejasnosti, kaj je sploh kriterij za zaračunavanje. Bi vi podprli pobudo za brezplačno rekreacijo na vseh javnih površinah? 

Na občinske svetnice in svetnike smo preko elektronske pošte naslovili zgornje vprašanje. 

___________________________________________________________________

Odgovor:

Spoštovani,
najprej bi se Vam rad zahvalil, saj ste kljub medijski blokadi, še naprej praktično edini medij, ki kritično spremlja politično dogajanje v občini. Obenem bi se Vam rad opravičil, ker ne odgovarjam na postavljena vprašanja, saj na veliko večino teh vprašanj nimam pravih odgovorov, tisti, ki pa so te odgovore dolžni posredovati javnosti, pa tega ne želijo ali ne znajo storiti.
Na Vas se obračam s predlogom oziroma prošnjo, da bi se v kakšnem prispevku podrobneje lotili problematike športa v Domžalah. Odnosi med društvi in Zavodom so se v letošnjem letu popolnoma skrhali in v veliko primerih celo prekinili, saj je bilo prelomljenih obljub, zmanjševanja sredstev, poviševanja najemnin ter odkritega in prikritega nagajanja v zadnjem času preveč, sodu pa je izbilo dno nenamensko trošenje denarja, ki bi moral biti namenjen društvom (tega denarja je vsako leto manj že zaradi občinske politike) z nepotrebnimi estetskimi renovacijami in novimi zaposlitvami. Prav tako je strategija, ki prioritizira samo in zgolj rekreacijo izjemno škodljiva za razvoj športa v občini, nadaljuje pa se tudi že več kot desetletje dolgo zmanjševanje denarnih sredstev namenjenih športu in investicijam v športu v naši občini, kljub temu da je športnih društev vsako leto več, samo otrok, ki se v naši občini aktivno preko športnih društev ukvarjajo s športom pa je preko 3.500, kar predstavlja 10% celotne populacije občine, kar je izjemen podatek, na katerega smo lahko športniki v Domžalah še kako ponosni.
Zgornje trditve sem pripravljen, tudi na konkretnih primerih, argumentirano pojasniti in predstaviti, na strogo nogometnem področju pa je prav tako za nami izjemno uspešna sezona, ki je z osvojitvijo pokala Slovenije postala ena najuspešnejših v zgodovini kluba, že čez mesec dni pa nas čakajo novi evropski izzivi, ko bomo ime Domžal ponovno ponesli širom Evrope.

Matej Oražem

Oglasno sporočilo