Žulj tedna; rubrika Občine Kamnik (6.6.2017)

0
1642

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna”. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima, kako urediti prepis parcel, kje začeti in na koga se je potrebno obrniti.

Odgovor občinske uprave

Ko se prične postopek spremembe lastništva nepremičnine, je potrebno najprej v Zemljiški knjigi preveriti podatke o nepremičnini oziroma je potrebno pridobiti zemljiškoknjižni izpisek, ki nam pove, kdo je lastnik nepremičnine, če je nepremičnina obremenjena, če obstajajo na nepremičnini plombe – tega lahko pridobite na elektronski Zemljiški knjigi.

Pri spremembi lastništva gre običajno za prodajo oziroma nakup nepremičnine ali pa prenos z darilno pogodbo. Prodajno oziroma darilno pogodbo lahko načeloma sestavi kdorkoli, ne le notar ali odvetnik, vendar pa je pomembno, da pogodba vsebuje vse bistvene sestavine. Za pravni promet z nepremičnino je potrebno pridobiti Potrdilo o namenski rabi zemljišča, ki ga z vlogo pridobite na tisti občini, na območju, katere leži nepremičnina. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča je odvisno, če je potrebno pridobiti še kakšna soglasja oziroma odobritve pristojnih organov – npr. za promet s kmetijskimi zemljišči je potrebno pridobiti odobritev upravne enote, v primeru, če pa ima na zemljišču Občina predkupno pravico, pa potrdilo Občine, da ne bo uveljavljala predkupne pravice.

Nato je potrebno na pristojni davčni urad oddati pogodbo zaradi odmere in plačila davka in, ko je vse skupaj urejeno, se je potrebno zglasiti pri notarju s pogodbo ter vsemi prilogami, kjer se overi podpis prodajalca in predlaga vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo