Priznanja Občine kot majhna pozornost in velika čast za delo v društvih in občini

0
2489

V ponedeljek, 29. maja 2017, je v kulturnem domu Mengeš potekala osrednja slovesnost ob Občinskem prazniku s podelitvijo priznanj.

Podeljenih je bilo 5 priznanj, Trdinovo nagrado je za diplomsko delo Mengeš glasbeno mesto prejela Lucija Podboršek, bronasto priznanje je prejel David Orešnik, eden najuspešnejših trenerjev v Sloveniji in nekdaj tudi sam uspešen tekmovalec v namiznem tenisu, srebrni priznanji sta prejela Nataša Vrhovnik Jerič, za aktivno delo na področju kulture tako za delo v KD Anton Lobode kot na Zvezi kulturnih društev Občine Mengeš in Peter Sitar za delo na področju lovstva in čebelarstva ter zlato priznanje Jože Vahtar za vsestransko uspešno delo, tako v lovski družini, kulturi, na področju turizma in občini ter regiji nasploh. Jože Vahtar se je kot prejemnik najvišjega priznanja tudi zahvalil v imenu nagrajencev. Kulturne točke so pripravili Pevska skupina Kalinke, Pevska skupina Rž in Mengeška godba, ki so jo spremljale tudi mažoretke iz Občine Mengeš. Prireditev je povezovala Mirjam Kepic.

Osrednja slavnostnost ob občinskem kulturnem prazniku se je začela ob 19. uri. Prijetnem, poletnem slavnostnem uvodu moderatorke Mirjam Kepic je sledil govor osrednjega govorca župana Občine Mengeš, Franca Jeriča. V svojem govoru ni izpostavil le preteklih investicij in doseženih dogovorov glede gradnje manjkajočega dela obvoznice v Občini Mengeš, ampak tudi bogato družbeno in društveno življenje: »Vsem današnjim nagrajencem s podelitvijo priznanje sporočamo, da smo opazili njihovo delo, da smo hvaležni za vse, kar so naredili za razvoj društev, občine, področja in jih vabimo, da so aktivni tudi prihodnje. S podeljenimi priznanji vam izrekamo majhno pozornost in veliko čast.« Omenil je tudi aktivnosti, ki jih občina načrtuje v prihodnjih letih, izgradnja Športne dvorane Mengeš ter ureditev centra Mengša. Na koncu je vsem zažel, da bi vsak dan živeli polno.
V nadaljevanju sta Stanislav Golov, predsednik Komisije za podeljevanje priznanj in Franc Jerič, župan Občine Mengeš, podelila priznanja.
Najprej Trdinove nagrade za diplomsko delo Mengeš glasbeno mesto, ki jo je prejela Lucija Podboršek. V diplomi je opisala Mengeš kot zelo razvito glasbeno mesto ter pokazala, kaj vse ponuja ljubiteljem glasbe. V delu je opisala različne obrti, društva, institucije ter posameznike, ki so povezani z glasbo. Diplomirala je na študiju etnologije in kulturne antropologije na Ljubljanski Univerzi.

Sledil je nastop ženskega pevskega zbora Pevske skupine Kalinke, ki je nastal na pobudo zaposlenih v Vrtcu Mengeš in je vsako leto številčnejši.

Po nastopu se je nadaljevala podelitev bronastih, srebrnih in zlatih priznanj Občine Mengeš.

Bronasto priznanje je prejel David Orešnik, eden najuspešnejših trenerjev v Sloveniji in nekdaj tudi sam uspešen tekmovalec v namiznem tenisu. Namizni tenis je pričel trenirati leta 1993, hitro je pokazal svoj talent ter osvojil več naslovov državnih prvakov. Je prejemnik številnih priznanj in zmagovalec na državnih in mednarodnih klubskih tekmovanjih. Leta 2002 je pričel delati kot trener, 2010 kot samostojni trener za mlajše selekcije, opravil usposabljanje za inštruktorja NT in se še dodatno usposobil za delo z invalidi v športu. Igralci in igralke so pod njegovim vodstvom postali dobitniki številnih naslovov državnih in mednarodnih tekmovanj.

Srebrno priznanje sta prejela Nataša Vrhovnik Jerič, za aktivno delo na področju kulture tako za delo v KD Anton Lobode kot na Zvezi kulturnih društev Občine Mengeš in Peter Sitar za delo na področju lovstva in čebelarstva. Nataša Vrhovnik Jerič je aktivna predvsem na področju kulture, začela je že zelo mlada kot ustanovna članica KD Antona Lobode, kjer v dramski sekciji ljubezen do kulture prenaša na mlade. Nadaljevala je kot predsednica društva, se zavzemala za pridobitev kulturnih prostorov v okviru Gasilskega doma v Loki in danes že drugi mandat uspešno vodi Zvezo kulturnih društev v občini Mengeš. V preteklosti je bila aktivna tudi v Gasilskem društvu Loka, kjer je z ekipo deklet osvojila zlato medaljo na gasilski olimpijadi v Berlinu. Peter Sitar je srebrno priznaj prejel za svoje pol stoletno aktivno delovanje v Lovski družini Mengeš, kjer je opravljal več funkcij, od predsednika disciplinskega razsodišča, tajnika in starešine lovske družine. Za prizadevno delo ga je odlikovala že Lovska zveza Slovenije kot Lovska družina Mengeš. Srebrno priznanje je povezano tudi z aktivnim delom v Čebelarskem društvu Mengeš, nekdanji Krajevni skupnosti Mengeš in delom na sodišču kot porotnik.
Zlato priznanje Občine Mengeš je prejel Jožef Vahtar, ki je s svojim delovanjem zelo zaznamoval družbeno in društveno življenje v občini. Aktiven je v Moškem komornem zboru Mengeškega zvona in član cerkvenega pevskega zbora. Na pevskem področju sodeluje kot pevec, pevovodja, organizator pevskih druženj, skrbi za zapis izročila v knjižnem, avdio in filmskem gradivu: sodeloval je pri snemanju pesmi, videospotov in uredil monografijo s pevsko zloženko Naš Mengeš. Bil je tudi večkrat član uredniškega odbora ob različnih knjižnih izdajah v Občini Mengeš. Na področju kulture je aktiven tudi na Zvezi kulturnih društev Mengeš, bil je član pripravljalnega odbora ob ustanovitvi Zveze, ki jo je prvih deset let tudi vodil, in je še aktiven član njenega Izvršnega odbora, saj redno sodeluje pri pripravi in izvedbi kulturnih prireditev v občini. Bil je tudi soustanovitelj Kulturnega društva Mihaelov sejem in aktivno sodeloval pri pripravi ter izvedbi sejma. V zadnjem času družbeno življenje v Mengšu soustvarja predvsem kot član Turističnega društva Mengeš, kjer skrbi za promocijo Občine Mengeš doma in v tujini ter član medobčinskih združenj in organizacij na področju turizma. Jožef Vahtar je tudi član in starešina Lovske družine Mengeš, s katero skupaj s celotno lovsko druščino skrbi za ohranjanje in ravnovesje živalskega in gozdnega življenja v občini. Ves čas podpira društveno življenje v občini in je prav vsem društvom tudi vedno na voljo za pomoč in podporo.
V imenu vseh nagrajencem se je zahvalil Jože Vahtar, prejemnik najvišjega, zlatega priznanja Občine Mengeš: »Hvala vsem predlagateljem, ki ste prepoznali naše delo, seveda hvala Komisiji za podeljevanje priznanj in Občinskemu svetu Občine Mengeš. Prejeta priznanja so za nas zahvale za naše delo. Še naprej se bomo trudili in bogatili društveno življenje v občini. Zahvalil bi se vsem, ki so mi pri mojem delu pomagali, najbolj pa družini, brez podpore žene in pa seveda otrok, mi tega prav gotovo ne bi uspelo. Hvala vsem, ki se razdajte za našo skupnost narod in Slovenijo.«

Osrednja slovesnost se je zaključila z glasbenimi nastopi Mengeške godbe, Pevske skupine Rž in plesnim nastopom mengeških mažoretk. Sledila je pogostitev pred Kulturnim domom Mengeš.

Tina Drolc
Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo