Obvoznica Mengeš – delovni sestanek župana s predstavniki družbe DRI – upravljanje investicij, d.o.o.

0
1891
Na delovnem sestanku o realiziranih in načrtovanih aktivnostih za gradnjo manjkajočega dela obvoznice v Občini Mengeš, ki je bil dne 13. junija 2017 na sedežu družbe DRI upravljanje investicij d.o.o., v Ljubljani, so Franc Jerič, župan Občine Mengeš, Aleš Hojs, direktor za področje cest in razvojnih projektov in Bojan Cerkovnik, vodja projekta gradnje obvoznice v Občini Mengeš, pregledali dosedanje aktivnosti v zvezi izgradnje manjkajočega dela obvoznice. Z zadovoljstvom je bilo ugotovljeno, da dela na projektu nemoteno in pospešeno napredujejo. Na vseh zemljiščih na trasi obvoznice je bila spomladi pridobljena pravica graditi in tudi že pridobljeno kulturno varstveno soglasje, zato se nadaljuje s pripravami za oddajo vloge za gradbeno dovoljenje.
Bojan Cerkovnik, skrbnik projekta gradnje obvoznice v Občini Mengeš, je ponovno poudaril, da je izgradnja manjkajočega dela obvoznice prioriteta: »Vse aktivnosti v zvezi z gradnjo manjkajočega dela obvoznice se izvajajo skladno z začrtanim časovnim planom. V aprilu so bila pridobljena vsa potrebna zemljišča. V maju smo pridobili kulturno varstveno soglasje. Postopek izbire izvajalca za pripravo projektne naloge je v teku.«
Tudi Aleš Hojs, direktor za področje cest in razvojnih projektov na DRI je zagotovil, da je gradnja manjkajočega dela obvoznice v Občini Mengeš prioriteta tako na DARS kot na DRI: »Vse aktivnosti usklajujemo s predstavniki DARS na rednih mesečnih sestankih.« Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je ponovno opozoril, da je izgradnja manjkajočega dela obvoznice v Občini Mengeš nujna. Pojasnil pa je tudi, da so se začeli župani občin na območju nezgrajene obvoznice Želodnik – Vodice povezovati in da bodo skupaj z izvoljenimi poslanci Državnega zbora RS iz omenjenega območja, pripravili pobudo, da se izgradnja obvoznice Želodnik Vodice vključi v naslednji program dela DARS-a, ki bo opredelil prioriteteza naslednjih 6 let. »Izgradnja obvoznice Želodnik Vodice je edini način, da se sprosti pretočnost prometa na lokalnih cestah oziroma da se tranzitni, predvsem tovorni promet preusmeri drugam. S tem bomo prebivalcem na tem območju ponovno zagotovili prometno varnost ter kvaliteto bivanja brez hrupa, prometnih zamaškov in škodljivih izpušnih plinov.«
Dogovorili so se, da se ponovno srečajo jeseni ter da se o aktivnostih redno obveščajo tudi prek elektronske pošte.
Vir: Občina Mengeš
Oglasno sporočilo