Obvestilo o najdenih ostankih mestnega obzidja ob urejanju ceste Glavni trg – Medvedova v Kamniku

0
2730

Občina Kamnik občanke in občane obvešča, da je pri urejanju ceste Glavni trg – Medvedova (odsek od pošte do sodišča) arheološki nadzor gradbenih del naletel na pričakovane ostanke nekdanjega obzidja. Pred začetkom rekonstrukcije omenjenega odseka je bila s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije predvidena najdba zidu, zato so bili s strani Občine Kamnik izvedeni vsi ukrepi za zagotovitev arheološkega nadzora pred in v času gradbenih del.  

Na območju hišne številke Glavni trg 20 (Albrehtova hiša, ki je bila zožana v času II. svetovne vojne) so bili odkriti ostanki severnega mestnega obzidja z delom severozahodnega vhodnega stolpa nekdanjih mestnih vrat. Arheološka ekipa je izvedla izkop, čiščenje, dokumentiranje in izmere zidov.

Dela so se z današnjim dnem zaključila, izvajala pa so se dva dni, 19. in 20. junija 2017. Dinamika gradbenih del na Glavnem trgu s tem posegom ni bila ovirana. Arheološki nadzor pa ostaja prisoten še naprej.

Naj ob koncu dodamo, da so tovrstne aktivnosti arheologov nekaj povsem običajnega na območjih starih mestnih jeder kot je Kamnik. Dobro sodelovanje med Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Občino Kamnik omogoča neovirano gradnjo na območju mesta tako na Glavnem trgu kot na Malem gradu, kjer je prav tako prisoten arheološki nadzor.

Fotografije: Marko Pečovnik, Avgusta d.o.o. Idrija

Oglasno sporočilo