Otvoritev brvi za pešce čez Pšato na Šolski ulici v Mengšu

0
3068
Občina Mengeš je skupaj z Osnovno šolo Mengeš in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu konec šolskega leta 2015/2016 opravila ogled stanja varnih poti v šolo na terenu. Skupaj so ugotovili, da je bilo uspešno zaključenih več aktivnosti za zagotavljanje varnih šolskih poti in kot naslednjo prioriteto določila ureditev varnega prehoda učenk in učencev čez brv na Šolski cesti, ki je v času prihajanja oziroma odhajanja v vrtec in šolo še posebej prometna. Dogovorili so se za prostorsko in cenovno ugodno rešitev, postavitev ločene brvi za pešce.
Občina Mengeš je sredstva za izdelavo brvi rezervirala v Proračunu Občine Mengeš 2016 ter takoj po sprejetju proračuna pristopila k izdelavi projekte dokumentacije in pridobitvi gradbenega dovoljenja.
Gradnja brvi se je pričela v poletnih mesecih. Konec meseca avgusta je podjetje VGP d.o.o. pripravilo temelje in v septembru postavilo kovinsko konstrukcijo. Sledila je montaža stekel in lesenih podnic. Stara ograja, ki ni ustrezala varnostnim kriterijem, je bila odstranjena. Do brvi v makadamski izvedbi je bila postavljena začasna varovalna ograja. Brv je bila končana v letu 2016, pred pričetkom tradicionalnega Mihaelovega sejma. S tem je omogočena dolgo pričakovana varna šolska pot za učenke in učence Osnovne šole Mengeš.
V letu 2017 je Občina Mengeš zagotovila še sredstva za ureditev okolice brvi. Dela so bila izvedena takoj, ko so to dopuščale vremenske razmere. Sedaj je asfaltiran vzhodni in zahodni del dostopnih poti do brvi, prostor pred brvjo je na zahodni strani tlakovan, del površin je zatravljen, izvedla pa se je tudi osvetlitev brvi. Zaradi povečanja varnosti v križišču in srečevanja vozil, je bilo križišče na zahodni strani brvi tudi nekoliko razširjeno.

Vir: Občina Mengeš


Oglasno sporočilo