Žulj tedna; rubrika Občine Kamnik (11.7.2017)

0
2754

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna”. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima, ali je Občina dolžna kriti stroške sterilizacije mačk oziroma, ali ima v ta namen predvidena finančna sredstva. Na podstrešju ima leglo mladih mačk, lastnik samice je znan, ko je klicala v zavetišči Horjul in Gmajnice pa so ji priporočili, naj se glede dotične zadeve najprej obrne na Občino.

Odgovor občinske uprave

31. člen Zakona o zaščiti živali določa, da stroške v zvezi z zapuščeno živaljo plača dosedanji skrbnik živali, če ni s predpisi določeno drugače. Če skrbnik živali ni znan oziroma, če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, krije stroške imetnik zavetišča oziroma Občina, kjer je žival najdena, če ni zagotovila zavetišča. Iz navedenega ter upoštevaje vaše navedbe sledi, da strošek sterilizacije v danem primeru ni strošek Občine.

Za vse ostale informacije se seveda lahko ponovno obrnete na Zavetišče Horjul, s katerim ima Občina sklenjeno koncesijo.

Oglasno sporočilo