Obvestilo o poteku del rekonstrukcije Medvedove ulice – Glavnega trga

0
1821

Občina Kamnik, kot investitor projekta »Rekonstrukcija Medvedove ulice – Glavnega trga«, je na odseku od sodišča Kamnik do pošte Kamnik do današnjega dne zaključila z izvedbo:

  • nove kanalizacije z vsemi priključki na objekte,
  • novega vodovoda z vsemi priključki na objekte,
  • nove TK kabelske kanalizacije za optično omrežje,
  • nov 20 kW kabel za električno energijo z jaški in odseki,
  • nove kanalizacije za javno razsvetljavo.

Zaključila so se tudi vsa večja izkopavanja materiala na celotnem odseku od sodišča Kamnik do Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, kar posledično pomeni tudi zaključek arheoloških izkopavanj in nadzorov. V času gradnje so arheologi skladno s pričakovanji in opozorili Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije pri sodišču Kamnik in Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik našli ostanke obzidja mesta, katerega so ustrezno dokumentirali. Zaradi dobro usklajenega dela med izvajalcem in arheologi se je gradnja kljub njihovim nadzorom, izkopavanjem in dokumentiranjem nemoteno odvijala skladno s pričakovanji in roki za izvedbo.

Dela na projektu »Rekonstrukcija Medvedove ulice – Glavnega trga«potekajo skladno z načrti in zastavljenimi terminskimi plani, za kar gre zagotovo glavna pohvala glavnemu izvajalcu Gradnje Žveplan d.o.o. in celotni ekipi (gradbeni nadzor, Elektro Ljubljana, Komunalno podjetje Kamnik, arheologi, policija, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Telekom, projektant, varnostni inženirji in občinsko redarstvo), ki skrbijo, da naročnik Občina Kamnik lahko pričakuje zaključek projekta konec meseca avgusta. Izjema od tega roka bi se lahko pojavila le ob višji sili oziroma nepredvidenih okoliščinah.

Na Medvedovi ulici, torej na odseku od sodišča Kamnik do trgovine KIM, Elektro Ljubljana izvaja novogradnjo 20 kW električnega kabla, ki bo povezal trafo postaje (Graben, Center in Parmovo ulico), zato dela potekajo tudi na Prešernovi ulici in Trgu svobode. Na Maistrovi ulici se je izvedel del kanalizacije, vodovoda, elektrike in optike za potrebe objekta Pošte Kamnik in navezava za prihodnje nadaljevanje tega projekta v smeri tržnice Kamnik.

V 29. tednu, torej do vključno 22. 7. 2017, se bodo na odseku od sodišča Kamnik do pošte Kamnik izvajali zasipi (posteljica) za potrebe ceste in začeli vgrajevati granitni robniki na robu nove ceste.  

Prenova Glavnega trga v Kamniku je eden izmed ključnih strateških projektov pri razvoju mestnega središča, s čimer bodo meščani in obiskovalci dobili še nekoliko bolj urejeno in varnejše mestno središče. Proces prenove trga se je začel že pred nekaj leti, ko je na podlagi festivalskih preizkusov in različnih idejnih projektov, Občina vzpostavila enosmerno cesto, ter prvič nakazala, da motorni promet v starem mestnem središču ni več absolutna prioriteta. Projekt, kateri nastaja pred vašimi očmi danes, je le nadaljevanje procesa.

Prenova površin trga sovpada tudi s prenovo komunalne infrastrukture, s čimer smo si Kamničani prihranili kar nekaj stroškov. Pri urejanju oblikovanja trga smo se navezovali na tri osnovna izhodišča. Prvo je povzemanje identitete srednjeveškega mesta in njegove zanimive geometrije, drugo je funkcionalnost, saj moramo mestu in mestnemu življenju zagotoviti čim boljše delovanje ter razvoj, tretji pa je ustvarjanje nove kamniške identitete, pri čemer bomo uporabili umetniške elemente v javnem prostoru.

Osnovo trga predstavlja zvezna površina granitnih plošč, katero vzdolžno preseka cestišče. Le-ta bo omogočala, da se vsi kamniški kulturni in javni dogodki lahko odvijajo brez večjih težav. Dobili bomo tudi potopne elektro jaške ter hidrante za vodo na prireditvah. Cestišče preko trga je dimenzionirano z minimalno dovoljeno širino, ohranili pa smo tudi ”nasproti vozečo” kolesarsko stezo. Tlak je zasnovan na način, da se v prihodnosti asfalt lahko umakne granitnim ploščam in mestno središče bi tako postalo peš cona.

Da smo zagotovili kontinuiteto srednjeveškega mestnega vzorca, so preko trga speljane prečne linije granitnih kock, ki sledijo geometriji ulic in optično razširijo prostor. Na določenih delih granitne kocke povzemajo spodaj najdene ostanke srednjeveškega Kamnika. To se zgodi pred sodiščem, pred turističnim centrom pa je izkopana situacija še v arheoloških raziskavah, tako da še ni jasno, ali bo zanimiva za izris v projekt.

Pri ustvarjanju novih identitet in zgodb v prostoru, smo se oprli na dve strateški točki.Prva je pred občinsko stavbo, kjer bo v tlaku izdelan stiliziran kamniški grb, za kar smo predlagali, da se izvede natečaj med kamniškimi umetniki. Druga točka pa je pred vhodom v turistično informacijski center, kjer v geometrijski mreži že obstoječe žarkaste zasnove glavnega trga, postavimo točko za bodočo skulpturo in pa zastavo/novoletno jelko. Na ta način menimo, da bomo dali možnost novim lokalnim zgodbam, ki bodo mestno središče naredile še bolj zanimiv.

Vir:Občina Kamnik

Oglasno sporočilo