Novinarska konferenca Občine Domžale: ustanovitev Turistično informacijskega centra

0
2380

Včeraj, 18. junija 2017, je v novih prostorih Turistično informacijskega centra Domžale (TIC Domžale) potekala novinarska konferenca. Župan Toni Dragar je skupaj s podžupanjo mag. Renato Kosec in vodjo službe Miro Bečan predstavil novoustanovljeni TIC Domžale in izbrani logotip. Župan je na koncu tudi slavnostno odprl nov facebook profil »Visit Domžale«, ki bo objavljal v slovenskem in tudi drugih svetovnih jezikih.

Izbrane novinarje je pozdravila nova vodja TIC Domžale, gospa Mira Bečan: “V Domžalah imamo veliko za ponuditi tako občanom kot turistom, toda iz tega moramo narediti zgodbo.” Besedo je nato prevzel župan Toni Dragar, ki je spregovoril o ustanovitvi TIC Domžale pod okriljem Občine Domžale. Občinski svet Občine Domžale je na 17. seji dne, 15. decembra 2016, sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale – TIC je postal notranja organizacijska oblika Urada župana (glej Uradni vestnik 08/2016, str. 188). S prvim majem je začel tudi uradno delovati v novih prostorih na Ljubljanski 70. Župan je pojasnil, da se je služba znotraj občinske uprave osnovala zato, da bi olajšali prehod, saj se zaposlenim na TIC-u tako ni treba ukvarjati s pravnimi, finančnimi in kadrovskimi zadevami. “To ni klasičen TIC kot ga poznamo drugje. Trenutno je to projektna pisarna in je začetek zgodbe o turizmu.” V kolikor bo TIC vsebinsko zrastel in se bo pokazala potreba po samostojnosti, bo TIC v prihodnosti postal samostojni javni zavod. Izpostavil je tudi predhodno podžupanjo, gospo Andrejo Jarc Pogačnik, kateri gredo velike zasluge za današnji korak naprej v turizmu.

Nov logotip

Gospa Bečan je novinarjem predstavila nov logotip, saj slednji določa pomemben mejnik v življenju organizacije. Da bi kar najbolje predstavljal vsebino in namen, je bilo potrebno definirati natančna izhodišča in zarisati strateško pot in usmeritve. Za snovanje znaka smo določili glavne turistične atribute naše občine. Ti, ki jih želimo promovirati so šport, kultura, zelena os regije, slamnikarska tradicija, čista narava. Več o logotipu bomo zapisali na spletni strani TIC Domžale, ki je trenutno v izdelavi in bo javnosti predstavljena jeseni.

Trenutne aktivnosti TIC Domžale in projekti letošnjega leta

Od začetka delovanja v mesecu maju je TIC Domžale že uspešno izpeljal določene projekte – soorganizacija dogodka Urbani gladiator in dogodka Lipicanci na Univerzi ter oblikovanje biltena Kje bom preživljal poletne počitnice, ki je namenjen otrokom in mladostnikom naše občine. Samostojno je izpeljal tudi svoj prvi dogodek Rajžajmo skupaj z domžalskimi maskotami, ki ga je Občina Domžale prvič organizirala lansko leto, in je namenjen vrtčevskim otrokom. TIC Domžale se je na stojnici predstavljal na dogodku Slamnikarski sejem, Festival za ljubitelje živali in na Podravskih motivih v Koprivnici. “Prav v Koprivnici se je pokazalo naše povezovanje in sodelovanje, saj smo v Koprivnico z nami povabili različna domžalska društva in se predstavili kar na treh stojnicah,” je dejala gospa Bečan. Prevzel je projekt Knjigobežnice in skrbi za fizično stanje Knjigobežnic, s Knjižnico Domžale pa skupaj dopolnjujemo gradivo v Knjigobežnicah. Narejen je bil tudi zemljevid Knjigobežnic, v prihodnosti pa nameravamo zemljevid v obliki kazalke za v knjigo razdeliti med naše občane. TIC Domžale tudi zaključuje projekt pravljice hroščka Simona, ki nosi naslov Hrošček Simon širi zadovoljstvo, in jo je napisala Nina Mav Hrovat.

Večji projekt, ki je trenutno v izdelavi, je samostojna spletna stran TIC Domžale, ki bo dostopna tako v slovenskem kot angleškem jeziku. Namenjena bo turistom, saj bodo predstavljene znamenitosti in aktivnosti naših krajev, namenjena pa bo tudi našim občanom, saj je stran zasnovana kot stičišče dogajanja pri nas. Na spletno stran bomo tako dodajali vse dogodke, ki se bodo dogajali v okolici. Načrtovano je, da bi imela društva in zavodi svoj dostop ter bi sama dodala dogodek, TIC bi ga zgolj še odobril. Stran je v izdelavi in je oblikovno zasnovana na novem logotipu. Gre za izjemno zahteven projekt, saj je potrebno zbrati celotno gradivo in ga tudi primerno oblikovati.

Načrtovane so tudi posodobitve informativnih tabel o naših krajih, označitev pohodnih in kolesarskih poti, oblikovanje primernih promocijskih materialov in iskanje novih idej ter projektov za prihodnost. Vsekakor pa bo najbolj aktiven mesec december, ko organiziramo Čarobni december.

Strategija TIC Domžale 

Strategija TIC Domžale in programski razvoj turizma v naši občini je v izdelavi in ga pripravlja vodja Službe TIC Domžale. Leta 2012 je občinski svet sprejel Razvojni program Občine Domžale 2012 – 2025, kjer je v poglavju »strateške usmeritve Občine Domžale«, podpoglavju »strategije in ukrepi za pospeševanje razvoja občine«, omenjen tudi razvoj turizma (stran 304). Potrebna je nova strategija, saj smo že v letu 2017 uspešno uresničili vse točke strategije oziroma vzpostavili pogoje za delovanje. Načrtovana je bila ustanovitev TIC Domžale, vzpostavitev spletne strani, vzpostavitev sodelovanja z akterji, ki že delujejo v turizmu, organizacija turističnih programov in organizacija prireditev. Strategija za prihodnost načrtuje vse te dejavnosti še bolj razviti in poglobiti. Vsekakor ima občina Domžale velike potenciale v razvoju turizma, tako kulturnega, športnega, kulinaričnega kot zelenega.Na koncu novinarske konference je sledil slavnostni del – župan Toni Dragar je odprl novo FB stran “Visit Domžale”, preko katere vas bomo seznanjali z dogodki v naši okolici in vam posredovali namige, kako preživljati prosti čas v prostoru zadovoljnih ljudi. Vabimo vas, da nam sledite.

Urad župana
Foto: Karin Božič, Domžalec.si

Oglasno sporočilo