Vprašanje in odgovor direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale

0
3335

Ker občane in člane društev, ki plačujejo uporabnino športnih objektov, še vedno zanima odgovor na zastavljeno vprašanje, ga na njihovo željo ponovno posredujemo. Odgovora namreč še nismo dobili.
Kdo pravzaprav postavlja kriterij, v katero kategorijo sodi športni objekt ali igrišče? Je to direktor zavoda, Svet zavoda (politika ima večino) ali župan?
Občina je skupnost prebivalcev, kot institucija pa postavljena za nudenje uradnih uslug občanom in ne pravna oseba oz. podjetje, ki se mora tako tržno obnašati. Ali bosta pot ob Kamniški Bistrici in sprehod skozi Češminov park ostala brezplačna? Vsi športni objekti so bili zgrajeni z davkoplačevalskim denarjem, zato je povsem logično, da se jih s tega naslova tudi vzdržuje.
Ker se nekateri naši bralci z vprašanji ne želijo direktno izpostavljati, se bomo pri časopisu še naprej trudili, da pridobimo, njim želene, informacije.
Urednik

_____________________________________________________________________

Odgovor direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, Uroša Križaniča

Kdo pravzaprav postavlja kriterij, v katero kategorijo sodi športni objekt ali igrišče? Je to direktor zavoda, Svet zavoda (politika ima večino) ali župan?
Občina Domžale določa ali bodo posamezni objekti plačljivi oz. ali bo uporaba sofinancirana. V Domžalah je veliko objektov na voljo v brezplačno uporabo. A tudi objekte, ki so na voljo brezplačno, je mogoče najeti za organizirano vadbo po vnaprej določenih terminih. Takrat tudi ni mogoča prosta uporaba za druge uporabnike. Tovrstna organizirana in terminsko določena uporaba je na voljo za plačilo, skladno z veljavnim cenikom.
Imamo pa tudi objekte, ki so na voljo za organizirano vadbo in se zaračunajo po ceniku oz. skladno s sklenjeno pogodbo (velja za športna društva in organizacije). Ti objekti so zaradi vadbe in trenažnih procesov večino časa zasedeni in niso na voljo za druge uporabnike.
Cene po predlogu direktorja ZŠRD sprejme Svet zavoda, župan pa jih potrdi. Ker Občina delno subvencionira vzdrževanje in upravljanje teh objektov, so cene temu primerno nizke oz. takšne, da še vedno spodbujajo uporabo športnih objektov.

Ali bosta pot ob Kamniški Bistrici in sprehod skozi Češminov park ostala brezplačna?
Odgovor: Da.

Lep pozdrav,
Uroš Križanič, direktor

___________________________________________________________________

Na uvodnik v prejšnji številki NOV!C smo prejeli komentar direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale. Ker direktor ocenjuje samo pisca uvodnika in ne sporoča konkretnih odgovorov, ga ne bomo objavili.

Spoštovani direktor Zavoda za šport
Veseli me, da berete moje uvodnike in poznate mojo izobrazbo, to pa je tudi vse, kar očitno zmorete pojasniti ob navedbah, ki sem jih kot občan in davkoplačevalec napisal v Domžalsko – kamniških novicah. Medtem, ko se zgražate nad mojim pisanjem, niste niti z eno besedo ovrgli ali pojasnili navedb v mojem uvodniku. Zato se bova zadeve lotila bolj osnovnošolsko, da bodo vsi lažje razumeli.
Odgovorite mi na nekaj enostavnih vprašanj:
– Koliko zaposlenih je bilo že na Zavodu za šport, ko ste prevzeli funkcijo direktorja in koliko je zaposlenih danes?
– Koliko je stala nova kuhinja in obnova pisarn?
– Koliko so stali stoli podjetja Spinalis in koliko ste jih kupili?
– Ste res 4000 EUR javnih sredstev, oziroma denarja iz proračuna Zavoda za šport, porabili za zasaditev malin v športnem parku?
– Ali je res, da najemate zunanjo računovodsko službo za skoraj 1000 EUR na mesec?
– Koliko denarja namenjate (mesečno) za promocijske storitve?
Enostavno, dragi direktor, odgovore na ta vprašanja stresite iz rokava, nato se bova lahko pogovarjava o tem, kaj sem zapisal in česa ne.

Lep pozdrav
Rajko Gerič, zaskrbljeni plačnik vaših storitev

Oglasno sporočilo