Robniki, parkirna mesta in še kaj – prenova Glavnega trga v smeri trajnostnega razvoja mestnih središč

0
3356

S pričetkom prenove Glavnega trga, ki poteka v središču mesta, smo na Občino Kamnik, prejeli kar nekaj vprašanj stanovalcev. Dejstvo je, da smo se prenove lotili premišljeno in ob upoštevanju zakonodaje, predvsem pa smernic in zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter mnenj projektivnega biroja Štajn arhitekti.

Oblikovanje Glavnega trga tako sledi ideji, da ta prostor ponovno postane trg in ne zgolj ulica (ali cesta). Ker trenutno v Kamniku zaradi potreb stanovalcev prometa ni mogoče popolnoma umakniti iz mestnega središča, je cesta preko tega trga nujna. Da pa bi bila le ta čim manj opazna in izrazita, so bili izbrani robniki, ki bodo kar se da podobni ploščam na površinah za pešce (granitne rezane in žgane plošče). Na ta način bo vidnost robnika minimalna, še posebej, če upoštevamo doseženo svetlo sivo barvo asfalta čez nekaj let. Prav tako bo celotna ureditev izvedena na način, da nekoč, ko bo to prometni režim celotnega mesta dovoljeval, asfaltirano cestišče umaknemo in jo nadomestimo s kamnitim tlakom namenjenim pešcem in kolesarjem.

Robniki so v taki obliki izbrani tudi zaradi tega, ker je Glavni trg eno izmed glavnih prizorišč mestnega življenja, tako da površina nima zgolj estetske, temveč tudi uporabno funkcijo. Z minimalno višino robnika, 2 do 3 centimetre in ne pretirano grobo obdelavo, bo omogočeno, da mesto pridobi ravno površino za potrebe dogodkov, ki je hkrati primerna tudi za gibalno ovirane uporabnike mestnega središča in zaradi nizke višine in obdelave ni občutljiva na poškodbe s strani zimske službe.

Prejšnji grobi robniki so bili odstranjeni in so trenutno deponirani pri Komunalnem podjetju Kamnik d.d., ter bodo očiščeni in pripravljeni na vgradnjo v prihajajočih projektih prenove mestnega središča.

Skladno z izdanimi kulturno varstvenimi pogoji in soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter mnenjem projektivnega biroja Štajn arhitekti, Občina Kamnik s projektom prenove Glavnega trga izpred TICa postopoma umika parkirna mesta. S tem sledi globalnim smernicam trajnostnega razvoja mestnih središč. Pločevino umikamo prostoru za dogodke, umetnost, igro in vsakodnevno življenje prebivalcev, kar se je že v več slovenskih mestih pokazalo kot dobra praksa. Naš cilj je, da bo Glavni trg našega mesta namenjen Kamničankam in Kamničanom in ne parkiranim avtomobilom.

Drugi razlog za tako odločitev pa je, da mesto Kamnik in predvsem njegovo srednjeveško jedro postavimo na zemljevid Slovenije, kot pomembno turistično destinacijo. Glavni trg je tako ena izmed pomembnejših točk v mestu in temu primerno mora biti tudi oblikovan. Po mnenju stroke, avtomobili in parkirišča na tak trg ne sodijo.

Hkrati naj opozorimo, da je do sedaj že več različnih projektov in raziskav pokazalo (zadnja med njimi je bila letošnja Celostna prometna strategija Občine Kamnik), da je v neposredni bližini mestnega središča dovolj parkirnih prostorov za dnevne potrebe obiskovalcev in stanovalcev.

Prav tako lahko stanovalci, ki mejijo na plačljive parkirne površine in so upravičeni do brezplačne letne karte, po novem parkirajo na vseh označenih parkirnih površinah v mestnem središču in ne zgolj na Frančiškanskem trgu, kot je bilo to predpisano še do nedavnega. S tem ukrepom je možnost fleksibilnega parkiranja stanovalcem zagotovljena, Glavni trg pa lahko dobi svojo novo, mestu kot je Kamnik, primerno podobo.

Mestno središče v območju Glavnega trga je s tem projektom šele začelo svojo celostno prenovo, ki se bo odvijala v naslednjih obdobjih (Maistrova ulica, območje pred banko in Kavarno Veronika, Samčev prehod,…), pri tem bodo postopoma tudi materiali in obdelave bolj usklajeni in primerni za sodoben način uporabe in oživitve starega mestnega središča.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo