TeDni(K) Občine Kamnik (7.8.2017)

0
2038

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Neveljski poti

Komunalno podjetje Kamnik d. d., je nadaljevalo s sanacijo kanalizacije in vodovoda na Neveljski poti, od hišne številke 12 a do 16 a. Obnovila se bosta vodovod in kanalizacija v dolžini 140 metrov. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Sanacija kanalizacije pri Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. d., je pričel s sanacijo kanalizacije pri Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik. Obnovila se bo kanalizacija v dolžini 35 metrov. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Oddelek za družbene dejavnosti

Sanacija poševne strehe – enota Tinkara na Bakovniku

.

“>Izvedba sanacije poševne strehe na enoti Tinkara Vrtca Antona Medveda Kamnik na Bakovniku poteka po terminskem planu. Trenutno se izvajajo dela v notranjosti objekta, nova toplotna izolacija in montaža nove stropne obloge je v glavnem že končana, tudi pleskarska dela v notranjosti so po večini že zaključena. Tako so v nekaterih učilnicah že namestili svetila, ki so bila pred začetkom del demontirana. Na delu objekta je bilo že opravljeno grobo čiščenje, tako bodo prvi prostori že v prihodnjem tednu pripravljeni, da se opravi še razkuževanje pohištva in igrač.

Sanacija Podružnične šole Tunjice

.

“>Izvajalec je zaključil z rušitvenimi deli, ki so obsegala rušenje sten skupne debeline 12 centimetrov, demontažo obstoječe cevi fekalne kanalizacije, rušenje obstoječe kanalizacijske cevi v steni, demontažo in rušitev dna obstoječega talnega pokrova ter rušitev obstoječega tlaka na mestu rušenega bazena. Nato je pričel z zidarskimi deli, ki so obsegala zazidavo nove kanalizacijske cevi, revizijskega jaška za priklop novih cevi, betoniranje mulde, vgradnjo talnega pokrova s okvirjem in končal z vgradnjo hidroizolacije izdelavo estriha.

Sanacija hidroizolacije na Osnovni šoli Marije Vere

Na Osnovni šoli Marije Vere je izvajalec v preteklem tednu zaključil z rušitvenimi in zidarskimi deli ter pričel z varjenjem hidroizolacije, z izdelavo toplotne izolacije in izdelavo novih pločevinastih oblog.  

Oddelek za razvoj in investicije

Vodne zgodbe Kamniško – Savinjskih Alp

.

“>Združenju Kamniško – Savinjske Alpe je leto dni po ustanovitvi in vedno tesnejšem sodelovanju na področju turizma, uspelo pridobiti sredstva za projekt »Vodne zgodbe Kamniško – Savinjskih Alp«. Projekt je bil odobren na javnem razpisu MKGP, podukrep 19.3. (»Sodelovanje med LAS območji«). Partnerji v projektu so vse LAS na območju KSA: LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Srce Slovenije in LAS Gorenjska košarica.

.

“>Projekt se bo ukvarjal z vodami tega območja, v prvi vrsti z njihovim varovanjem in skrbjo za vodo kot naravno dobrino. Bogastvo vodnih virov je tudi potencial za razvoj turizma. Vode v različnih oblikah (vodna pot, vodne zgodbe, povezava voda z naravno in kulturno dediščino (slapovi, soteske, jame, mlini, …) so temelj in rdeča nit nadaljnjega turističnega razvoja območja. Pitje vode neposredno iz izvirov, strug potokov, je globalno gledano velika redkost. Želimo ozavestiti prebivalce območja, da je to danost, ki jo moramo skrbno varovati in ne smemo dopustiti neodgovornega onesnaževanja rečnih povirij. Obiskovalcem območja bomo predstavili bogastvo naših voda. Razvit bo nov turistični produkt vodna pot, ki bo povezovala vodne vire okoli Kamniško – Savinjskih Alp.

Skupna vrednost projekta je 83.073, 72 €, od tega bo Evropska unija prispevala 67.656,60 €. Projekt se bo izvajal od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2018.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo