Vse o oskrbi s pitno vodo

0
2197

Vsak dan skrbimo za brezhibno delovanje več kot 400 km vodovodnega omrežja in več kot 100 vodovodnih objektov na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče. Na omrežje je priključeno več kot 14.000 priključkov, ki s pitno vodo oskrbujejo približno 55.000 uporabnikov.

Redno vzdrževanje

Premišljeno načrtno vzdrževanje vodovodnih cevovodov, naprav in objektov je ključnega pomena tako z vidika varnosti oskrbe s pitno vodo kot tudi z vidika zmanjševanja vodnih izgub. Načrtno vzdrževanje zajema redno menjavo vodomerov, vzdrževanje hidrantov, vzdrževanje hišnih priključkov, vzdrževanje zasunov in vzdrževanje objektov.

Redne menjave vodomerov

Obračunske vodomere je potrebno vzdrževati skladno z veljavno zakonodajo in jih redno menjavati vsakih 5 let. V ta namen je potrebno na letni ravni zamenjati preko 2700 vodomerov različnih dimenzij.

Okvare na javnem vodovodnem sistemu

Poleg načrtnega vzdrževanja je ključnega pomena hitro in učinkovito interventno vzdrževanje v primeru okvar na javnem vodovodnem omrežju.

V primeru, da opazite okvaro na javnem vodovodnem sistemu oziroma motnje v vodooskrbi, smo veseli vaše pomoči pri zgodnjem odkrivanju.

Prosimo, da vse opazke posredujete na telefonsko številko 01 729 54 30 ali 01 729 54 60, saj je zagotovljena vratarska služba 24 ur na dan. V primeru klica v nočnem času je možno, da je varnostnik na obhodu, a vas bo poklical nazaj v najkrajšem možnem času. Ko sporočate opaženo okvaro, je pomemben predvsem točen opis lokacije okvare, pa tudi morebitna druga opažanja.

Daljinski nadzor

Daljinski nadzor oziroma telemetrija je tehnologija, ki nam omogoča nadzorovanje večine objektov tako na vodovodnem (kot so črpališča, vodohrani ipd.) kot tudi na kanalizacijskem omrežju. V občinah Domžale, Mengeš in Trzin so vsi večji objekti vodovodnega sistema v daljinski nadzor že vključeni, območja občin Lukovica in Moravče pa zaenkrat le delno. Daljinski nadzor v največji meri pripomore k varnosti, zanesljivosti, optimizaciji in arhiviranju dogajanja na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu, prav tako pa pripomore tudi k znižanju stroškov nadzorovanja in takojšnjem ukrepanju v primeru neljubih situacij. Prenos podatkov iz objektov, ki so pod nadzorom, poteka preko radijske zveze, center sprejemanja in vodenja pa se nahaja v vratarnici podjetja. Vsi prejeti podatki, ki odstopajo od običajnih vrednost, se v primeru alarma posredujejo na telefonsko številko dežurne osebe.

Načini obveščanja uporabnikov o oskrbi s pitno vodo

V primeru nepričakovanih motenj oskrbe s pitno vodo sledimo skrbno pripravljenemu načrtu obveščanja uporabnikov o motnjah in ukrepih.

Vir: Javno komunalno podjetje Prodnik

Oglasno sporočilo