TeDni(K) Občine Kamnik (14.8.2017)

1089

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Neveljski poti

Komunalno podjetje Kamnik d. d. je zaključilo s sanacijo kanalizacije in vodovoda na Neveljski poti, od hišne številke 12 a do 16 a. Obnovila sta se vodovod in kanalizacija v dolžini 140 metrov. V tem tednu je potekalo asfaltiranje.

Sanacija kanalizacije pri Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. d., je nadaljeval s sanacijo kanalizacije pri Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik. Obnovila se bo kanalizacija v dolžini 35 metrov. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Dne 13. 8. 2017 se prične uporabljati nov Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/2016; v nadaljevanju ZPPreb-1), ki med drugim prinaša tudi spremembe, ki so pomembne za občine, zato je Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo poslalo vsem občinam informacijo v zvezi z izvajanjem navedenih sprememb.

Bistvena novost zakona je, da se lahko »zakonsko prebivališče« (to so primeri, ko upravna enota v postopku po določbah zakona stalnega prebivališča ne more prijaviti) za posameznika lahko prijavi na naslovu občine na območju katere posameznik prebiva.

Informacijo Ministrstva objavljamo v celoti, in sicer tukaj.

Oddelek za družbene dejavnosti

Sanacija hidroizolacije na Osnovni šoli Marije Vere

.

“>Izvajalec nadaljuje z gradbenimi deli, in sicer z vgradnjo hidroizolacije ter zamenjavo pločevine na srednjem in zgornjem delu fasade. V tem tednu je predvidena tudi vgradnja vrat in oken.

V preteklem tednu so nas obiskali otroci kamniškega počitniškega varstva, ki jih je v sejni dvorani občinske stavbe prijazno sprejel župan Marjan Šarec. Učenke in učence kamniških osnovnih šol od 1. do 5. razreda je seznanil o delovanju Občine Kamnik ter zanimivostih naše lokalne skupnosti. Več o samem obisku si lahko preberete na povezavi tukaj.

Oglasno sporočilo