Vzhodni prizidek Osnovne šole Mengeš je zaključen in v uporabi z novim šolskim letom

0
2261

Otvoritev vzhodnega prizidka je bila organizirana še v času šolskih počitnic, tako bo lahko prizidek že prvi šolski dan v polni meri namenjen njegovim uporabnikom, učenkam in učencem Osnovne šole Mengeš. V četrtek, 24. avgusta 2017, je Mengeška godba v uvodu pozdravila vse prisotne, nato pa je Franc Jerič, župan Občine Mengeš, povzel aktivnosti, ki so jih izpeljali za uspešno izgradnjo prizidka osnovne šole: »Gradnja vzhodnega prizidka je bila izvedena kvalitetno in brez zapletov, zato bi se rad na tem mestu zahvalil vsem odgovornim izvajalcu gradbenih del podjetju SGP Graditelj, projektantu IBE d.d., Ljubljana, izvajalcu arheoloških izkopavanj podjetju PJP d.o.o. in nadzorniku gradnje podjetju Domplan d.d., Kranj ter seveda vsem sodelavcem na občini. Uporabnikom novega prizidka pa želim dobro počutje in zadovoljstvo pri uporabi prostorov.« Tudi Milan Burkeljca, ravnatelj Osnovne šole Mengeš, je pozdravil vse prisotne: »Hvala, ker ste v tako velikem številu odzvali in se nam pridružili na otvoritvi prizidka, ki si ga boste v nadaljevanju lahko tudi ogledali. Za šolo je to pomemben dogodek, zato se zahvaljujem županu in občinski upravi, da so prisluhnili strokovnim argumentom in našim potrebam po številu kabinetov in učilnic. Posebej zadovoljni smo, ker smo prostore lahko opremili za potrebe sodobnega učenca in bo pouk lahko potekal po najnovejših standardih.« Z zgrajenim vzhodnim prizidkom bo Osnovne šole Mengeš pridobila šesti novih učilnic, kabinete, skladišče, prezračevalni sistem in posebni učilnici za tehnični pouk in gospodinjstvo. Vrednost celotne investicije je bila 892.900 EUR (arheološka izkopavanja, projektna dokumentacija, izvedba zunanjih in notranjih gradbenih del in oprema prostorov). Osnovna šola Mengeš tako postaja ena od petih največjih šol v Sloveniji. Prostorska stiska šole pa zaradi nenehnega prihoda novih učenk in učencev, predvsem zaradi priseljevanja mladih družin v Občino Mengeš, še ni rešena. Z izgradnjo nove Športne dvorane Mengeš se bo obstoječa športna dvorana preuredila v jedilnico, knjižnico in kabinete.
Priprave za gradnjo vzhodnega prizidka Osnovne šole Mengeš so se začele v letu 2015, ko so bili zaključeni pogovori z Osnovno šolo Mengeš o potrebah šole zaradi povečanja števila učenk in učencev na šoli. Skladno z usklajenim dogovorom in pričakovano gradnjo nove Športne dvorane Mengeš se je pripravil načrt za gradnjo novih učilnic, kabinetov, prezračevalnega sistema in skladišča ter se v proračunih občine za leto 2016 in 2017 zagotovila potrebna sredstva. V prvi polovici leta 2016 je bil nato zaključen razpis za izbor najugodnejšega ponudnika, med petimi ponudniki je bilo za najugodnejšega ponudnika izbrano podjetje SGP Graditelj.
V času poletnih šolskih počitnic, julija 2016, se je začelo z gradnjo prizidka, najprej z arheološkimi izkopavanji v skupni površini 330 m2. Izkopavanja, ki so na območju pod Gobavico obvezna, niso vplivala na zastavljen terminski plan. Najdeni predmeti so bili evidentirani in bodo v kratkem tudi razstavljeni. Zunanja gradbena dela, ki so bila zaključena v slabih 4 mesecih, so zaradi varnosti učenk in učencev ter učiteljic in učiteljev zahtevala nekoliko spremenjen prometni režim, predvsem prva dva meseca. Končna podoba prizidka s streho, okni, vrati ter fasado je bila skladno s terminskim planom vidna novembra 2016.
V januarju 2017 se je pričelo z notranjimi gradbeno – obrtniškimi deli, narejene so bile strojne inštalacije, vodovod, kanalizacija in elektro instalacije glede ožičenja prizidka. Začela se je tudi gradnja prezračevalnega sistema, v mansardi je bila izdelana mavčno – kartonska obloga stropa ter izvedena montaža oken. V februarju so začeli z izvedbo slikopleskarskih del, obzidav instalacij in polaganjem keramike. Notranja gradbena dela so bila zaključena v pomladih mesecih, ko se je pričelo s popisom opreme in pripravo razpisa za notranjo opremo na 826 m2 površin. Oprema je bila dobavljena v začetku poletnih šolskih počitnic in vgrajena v času počitnic 2017.
Prostorska stiska šole pa s tem še ne bo rešena, saj projekcije prebivalstva kažejo, da se število vpisanih učenk in učencev iz 736 v šolskem letu 2016 lahko v prihodnjih letih poviša tudi na 850 vpisanih učenk in učencev. Z naraščanjem prebivalstva v občini, predvsem priseljevanja mladih družin, postaja Osnovna šola Mengeš ena večjih osnovnih šol v Sloveniji. V naslednjih letih se, po izgradnji nove Športne dvorane Mengeš, načrtuje še preureditev obstoječe športne dvorane v jedilnico, knjižnico in kabinete.

Tina Drolc

Predstavniki podjetij, ki so zagotovili kvalitetno in pravočasno izgradnjo vzhodnega prizidka OŠ Mengeš
Otvoritev vzhodnega prizidka Osnovne šole Mengeš se je začel z glasbenim nastopom Mengeške godbe
Otvoritev vzhodnega prizidka Osnovne šole Mengeš je obogatil simpatičen nastop folklorne skupine
Oprema učilnic, ki je bila dostavljena in vgrajena v času poletnih šolskih počitnic
Oprema učilnic, ki je bila dostavljena in vgrajena v času poletnih šolskih počitnic
Ogled opreme v novem gospodinjskem kabinetu
Kabineti v novem, vzhodnem prizidku Osnovne šole Mengeš omogočajo izvedbo pouka po najnovejših standardih
V govoru je Franc Jerič, župan Občine Mengeš, povzel aktivnosti za izgradnjo vzhodnega prizidka Osnovne šole Mengeš
Rezanje traku na otvoritvi vzhodnega prizidka OŠ Mengeš

 

Oglasno sporočilo