TeDni(K) Občine Kamnik (28.8.2017)

0
2315

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija kanalizacije pri Knjižnici Franceta Balantiča

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. d., je zaključilo s sanacijo kanalizacije pri Knjižnici Franceta Balantiča. Obnovila se je kanalizacija v dolžini 35 metrov.

Sanacija JP št. 660093 Volčji Potok – Nova vas

Izvajalec del, EURO GRAD d. o. o., je pričel s sanacijo javne poti v Volčjem Potoku. V sklopu sanacije ceste se bosta obnovili tudi fekalna in meteorna kanalizacija. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Rekonstrukcija ceste Podgorje – Kamnik

Asfalterska dela na glavni cesti Podgorje –Kamnik se izvajajo po terminskem planu. Ekipe na terenu glede na dobre vremenske napovedi ocenjujejo, da bo dela lahko zaključena pred rokom, se pravi do konca avgusta, ko bo promet zopet nemoteno potekal. Sledi še faza urejanje okolice, zemljišč ter postavitev prometne signalizacije.

Rekonstrukcija Medvedova ulica – Glavni trg

Rekonstrukcija Glavnega trga in Medvedove ulice se približuje zaključni fazi. Najpomembnejša faza je v polnem teku, saj polaganje granitnih površin zahteva izredno natančnost in profesionalni pristop. Vsi udeleženi pri izvedbi budno skrbijo, da se dela izvajajo v predpisani kvaliteti in s primernimi materiali. Po položitvi granitnih plošč, sledi faza čiščenja in fugiranja, nato pa zaključno asfaltiranje, ki naj bi predvidoma potekalo v prvih dneh septembra. Zaključek vseh del je predviden do vključno 4. septembra, saj je bilo treba zaradi eno tedenske zamude ladje iz Kitajske, ki je prevažala granit, izvajalcu del ustrezno podaljšati rok izvedbe.

Oddelek za družbene dejavnosti

V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik se je pričela sanacija dotrajanih in neuglednih sanitarnih prostorov. Dela bodo zaključena v drugi polovici prihodnjega meseca. Nove prostore bodo lahko uporabljale tudi invalidne osebe. Vrednost investicije znaša okoli 36.000 evrov z DDV.

.

“>Na Osnovni šoli Marije Vere so se zaključila sanacijska dela, ki so zajemala zamenjavo hidroizolacije in fasadne pločevine. Prav tako so bila zamenjana 4 okna v pritličju z vrati, z namenom, da bo učencem omogočilo izhod na prosto. Z namenom zaščite pločevinaste fasade, je izvajalec položil tlakovce ter uredil vhode pred učilnicami. V tem tednu se bo izvedla primopredaja.

V preteklem tednu smo v Vrtcu Tinkara izvedli pregled izvedenih del in izvajalca pozvali k odpravi napak v roku enega tedna.

.

“>V Podružnični šoli Tunjice smo med kvalitetnim pregledom izvedenih del izvajalca ugotovili, da se je v notranjosti kotlovnice pojavilo zamakanje vode, kjer je zunanja cev meteorne kanalizacije strehe. Zaradi preprečitve nastajanja dodatne škode v prenovljeni kotlovnici, bo izvajalec obnovil odtok (v podzemnem delu) z izvedbo peskolova in povezavo v obstoječo kanalizacijo. Rok izvedbe dodatnih del je sreda, 30. 8. 2017.

Oddelek za urejanje prostora

.

“>V nedeljo, 27. avgusta 2017, je potekalo tradicionalno kolesarjenje po kolesarski poti od Snovika do Motnika. Letos je bil to že enajsti kolesarski izlet, ki ga vsako leto skupaj organizirata Občina Kamnik in Športno društvo Motnik. Gre za rekreativno kolesarsko prireditev, ki je namenjena promociji kolesarjenja in predstavitvi kolesarskih poti v občini Kamnik. Omenjena kolesarska pot je dolga 23 kilometrov in je dokaj zahtevna, predvsem zaradi nekaterih vzponov (npr. iz Sidola na Pšajnovico ter dalje do Velikega Rakitovca) in vožnje po gozdnih cestah. Pot poteka po naseljih Tuhinjske doline od zdravilnega vrelca v vasi Potok, skozi Vaseno, Sidol, Pšajnovico, Laseno, Mali in Veliki Rakitovec, po gozdni cesti mimo planšarije na Lipovcu na Malo Raven do Motnika.

.

“>V Snoviku se je zbralo 66 kolesarjev, katerim je  srečno pot zaželel tudi podžupan Matej Slapar. V nagovoru je poudaril, da želi Občina Kamnik doseči še večjo prepoznavnost na področju kolesarjenja in kolesarskega turizma, zato si vsako leto prizadeva dograjevati mrežo kolesarskih poti. Letos so imeli kolesarji možnost preizkusiti tudi električna kolesa, ki jih je organizatorjem posodil Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik. Udeleženci so bili nad kolesi navdušeni in enotnega mnenja, da se njimi lažje premaguje vzpone. Električna kolesa so za izposojo na voljo na TIC-u v Kamniku in splača se jih preizkusiti. Vsi udeleženci so zadovoljni prikolesarili v Motnik, kjer se je z druženjem zaključil letošnji kolesarski izlet.

Oddelek za razvoj in investicije

Občina Kamnik je kot koncedent na podlagi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za energetsko prenovo javnih stavb v lasti Občine Kamnik začela postopek izbire zasebnega partnerja. Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta Energetska prenova javnih stavb v Občini Kamnik je bil dne, 21. 7. 2017, objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Kamnik. Rok za oddajo vlog je bil 22. 8. 2017 ob 9. uri. Do roka za oddajo vlog koncedent ni prejel nobene vloge, zato je izdal sklep o ustavitvi postopka. Koncendent bo v nadaljevanju podrobno preučil razpisne pogoje in jih, v kolikor bo ugotovil, da je to mogoče, prilagodil potencialnim zasebnim kandidatom, ter nadaljeval s postopki za iskanje zasebnega partnerja.

V četrtek, 24. avgusta, je na Občini Kamnik potekal sestanek v zvezi s projektom Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana z odcepom do Domžal ter Komende in Vodic. Projekt bomo predlagali kot pomemben regijski projekt Ljubljanske urbane regije za sofinanciranje s strani evropskih sredstev. Projekt bo predmet tako imenovanega »DOGOVORA« za razvoj Ljubljanske urbane regije oziroma neposrednega sofinanciranja s strani MGRT (EU sredstva). Gre za dodatna sredstva, ki pripadajo RRA LUR (53,91 mio evrov) za financiranje regijskih projektov iz dogovorov za razvoj regij za 5 prednostih naložb (ena od njih je Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti, kamor spada predmetni projekt). V skladu z dogovorom vseh sodelujočih občin je nosilna občina projekta Občina Kamnik, ki ima prav tako koordinativno vlogo.

Oglasno sporočilo