Vprašanja za župana Občine Domžale

0
2733
SAMSUNG

Kam – bus obvešča dijake in študente, s stalnim prebivališčem v občinah Kamnik, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče, da tudi letos zanje subvencionira dijaške vozovnice. Zakaj domžalski dijaki in študentje niso deležni omenjene ugodnosti?
Slogan Občine Domžale, prostor zadovoljnih ljudi, v tem primeru ne drži najbolj.

Občina Domžale je pred spremembo Zakona o prevozih v cestnem prometu v letu 2013, zagotavljala subvencije dijaških in študentskih vozovnic. Država je z omenjeno spremembo področje subvencioniranja dijaških in študentskih vozovnic želela enotno urediti, kar je bila tudi podlaga za odločitev občine, da s šolskim letom 2013/2014 dodatnih subvencij ne zagotavlja.
Ocenjujemo, da je z vidika enakih možnosti, enotno urejanje na nivoju države primerno, v občinskem proračunu pa za tovrstne subvencije ni zagotovljenih proračunskih sredstev oziroma virov, zato tudi tovrstne subvencije niso načrtovane.
ŽUPAN
Toni Dragar

____________________________________________________________________

V letošnjem letu je Občina Domžale porabila po javno dostopnih podatkih na spletni strani Protikorupcijske komisije ERAR pod postavko Druga plačila kar 646.649,92 EUR. To ni tako majhen znesek za plačila fizičnim osebam, potovanja v tujino ipd. Občani si želijo informacijo oz. specifikacijo, za kaj je bil njihov denar porabljen.
Prosim, da po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja posredujete podatke o porabi davkoplačevalskega denarja Občine Domžale v letošnjem letu oz. do sredine julija, pod postavko Druga plačila, objavljeno na ERAR-ju v zakonsko predpisanem roku.

Do zaključka redakcije nismo prejeli odgovora!

Oglasno sporočilo