Naj bo vrnitev med sošolce in prijatelje prijazna in varna

0
1659

1. september je čas, ko se otroci in šolniki vračajo v šolske klopi. Po
običajni sproščenosti, je vključitev v ustaljene šolske ritme vedno izziv.
Za vse. Pomen varne in prijazne vključitve v to obdobje je pomemben tudi za
nas policiste. Ob pomoči ostalih deležnikov si na Policijski postaji Kamnik
prizadevamo in želimo, da je prehod v šolski čas našim najranljivejšim
skupinam udeležencev v prometu čimbolj varen in prijazen. Namenimo jim vso
potrebno pozornost, pomoč, skrb in razumevanje ter bodi jim za vzor in
zgled pri spoštovanju cestno prometnih predpisov.

V luči boljše varnosti bomo policisti med 1. 9. 2017 in 10. 9. 2017 na
izpostavljenih mestih okrepili našo prisotnost in izvajali tako prometno
preventivno akcijo ob »začetku šolskega leta« kot tudi represivne ukrepe
zoper, kršitelje prometnih predpisov. Kot rečeno bomo nadaljevali z dobro
prakso zadnjih let in povezane aktivnosti v občini Kamnik in Komenda
izvajali v sodelovanju s šolami, lokalno skupnostjo, prostovoljci,
združenjem šoferjev in avtomehanikov, AMD, društvi upokojencev,
zavarovalnic, zainteresiranimi podjetji ter ne nazadnje starši otrok.

»KOT VSAKO LETO DOSEDAJ, TUDI LETOS VOZNIKE OPOZARJAMO NA PRISOTNOST OTROK V PROMETU, TER NA NEVARNOSTI, KOT SO PREČKANJE CESTE NA NEVARNEJŠIH
ODSEKIH, HOJO OTROK PO PLOČNIKIH IN OB VOZIŠČU. ŠE POSEBEJ PA OPOZARJAMO NA
HITROST VOŽNJE, ZLASTI V BLIŽINI ŠOL OZIROMA MEST, KJER OTROCI PREČKAJO
VOZIŠČE, HODIJO OB CESTI. PROSIMO, DA VOZNIKI UPOŠTEVAJO CESTNO PROMETNE
PREDPISE TER NAVODILA PROSTOVOLJCEV«.

Staršem in ostalim skrbnikom otrok priporočamo, da čim več časa namenite
prometno varnostni vzgoji. Preverite, kaj v prometu vaši otroci znajo in
zmorejo. Poučite in opozorite jih na nevarnosti. Predvsem na to, kaj je
prav in kaj ne. Slednje naj ne bo samo na šolski poti, ampak tudi v prostem
času. Pri prevozu otrok v vozilih dosledno uporabljajte za to namenjene
pripomočke in varnostne pasove. Vozite jih v ustreznih sedežih, predvsem pa
jih ne vozite na prednjih sedežih, razen če to dopušča zakonodaja. Tudi
sami se v vozilu vedno pripnite! Ne pozabite: NAJBOLJŠA VZGOJA JE VEDNO VAŠ
LASTEN VZGLED! Ravno tako voznikom priporočamo, da ste v prometu bolj
pozorni na otroke in njihovo nepredvidljivosti in temu prilagodite način
svoje vožnje. Še posebej je potrebno biti pozoren v bližini vrtcev in šol
ter tam, kjer se morebiti igrajo otroci – ulice, parkirišča…

Vsem udeležencem v prometu želimo srečno in varno pot v šolo.

Aleksander Perklič
komandir policijske postaje Kamnik

Oglasno sporočilo