Nizkoenergijska večnamenska Športna dvorana Mengeš se bo začela graditi spomladi 2018

0
3156

Pri oblikovanju idejne zasnove nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš so v posebej imenovanem odboru, Gradbenem odboru za izgradnjo večnamenske športne dvorane, sodelovali predstavniki občinske uprave, občinskih svetnikov, Osnovne šole Mengeš, športnih društev in drugi. Idejno zasnovo so skupaj z odgovornim projektantom Gregorjem Košorokom iz podjetja KošorokGartner Arhitekti d.o.o. pripravili pred poletnimi počitnicami in jo na junijski seji občinskega sveta tudi predstavili svetnicam in svetnikom Občinskega sveta Občine Mengeš. Svetnice in svetniki so idejo podrobno pregledali in podali svoje pripombe, na katere so skupaj odgovorili župan, podžupan, predstavniki občinske uprave, predsednik Gradbenega odbora in odgovorni projektant. V času poletnih šolskih počitnic je bila nato oddana vloga za pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada za gradnjo nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je o gradnji Športne dvorane Mengeš povedal: »Nujno prepotrebna izgradnja Športne dvorane Mengeš za potrebe osnovne šole in občanov je postala realnost v smislu pričetka gradnje v letu 2018.«

Projekt gradnje nizkoenergijske večnamenske športne dvorane Mengeš se je pričel že leta 2009, ko sta Občina Mengeš in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije izvedli javni natečaj za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo objekta nizko energijske večnamenske športne dvorane Mengeš. Izbrana je bila rešitev podjetja Studio Kragelj arhitekti d.o.o., ki predvideva gradnjo dvorane neposredno ob Osnovni šoli Mengeš, na mestu obstoječih zunanjih igrišč. S tem se bodo ohranile zelene parkovne in rekreacijske površine, zunanja igrišča in tekaška steza so prestavljeni na južno stran objekta. Glavni vhod v dvorano bo s severne strani in omogoča neposreden dostop do fiksnih tribun, z Osnovno šolo Mengeš bo povezana s podzemnim povezovalnim traktom. Dvorana bo na kletnem nivoju, v velikosti treh vadbenih površin.

Nova zunanja igrišča ob Športni dvorani Mengeš.

Uporabljeni materiali in zunanji izgled objekta bodo prilagojeni prostoru, zelenim parkovnim in rekreacijskim površinam. Osnovni gradbeni material bo les, tako primarnih konstrukcijskih elementov, sten in strehe. Vkopani elementi objekta bodo zaradi narave gradnje (vlage) iz armiranega betona, ki bo, tudi zaradi požarne varnosti, material za gradnjo fiksnega dela tribun. Zunanji izgled objekta bo zaznamovala zastekljena južna stran ter obširne steklene površine na vzhodnem in zahodnem delu objekta. S steklenimi stenami objekt komunicira z zunanjim, zelenimi površinami in bo tako postal njihov sestavni del. Prehodnost in odprtost prostora se bo ohranila tudi s podzemnim povezovalnim traktom med šolo in nizkoenergijsko večnamensko Športno dvorano Mengeš.

V letu 2010 se je, po izbiri najprimernejše rešitve, pričelo s pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobljeno je bilo leta 2012. V istem letu je Občina Mengeš skupaj v partnerstvu s sosednjimi občinami uspela s prijavo kohezijskega projekta »vodooskrbe«, za kar je morala založiti lastna sredstva, rezervirana za gradnjo športne dvorane. Tako se je projekt gradnje prekinil dokler občina konec leta 2016 ni prejela povrnjenih založenih sredstev.

Vadbene površine v Športni dvorani Mengeš.

Nato se je v letu 2017 gradnjo nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane v Mengšu kot prioriteto vključilo v Proračuna Občine Mengeš za leti 2017 in 2018. Glede na to, da se je v letu 2016 začelo z gradnjo vzhodnega prizidka k Osnovni šoli Mengeš, ki posega v predvideno območje za gradnjo športne dvorane, je bilo potrebno načrtovani objekt ustrezno preprojektirati. Dodatni razlog za preprojektiranje je tudi želja občine po pridobitvi nepovratnih sredstev Eko sklada.

V letu 2017 je bil izveden razpis za preprojektiranje športne dvorane, ki ga je občinska uprava s pogajanji zaključila marca 2017. V maju 2017 je Gradbeni odbor za gradnjo večnamenske športne dvorane potrdil predlagano idejno rešitev za gradnjo nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš in jo v juniju predstavil Občinskemu svetu Občine Mengeš. Pričakujemo, da bo do jeseni 2017 izdelana potrebna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki bo predvidoma pridobljeno do konca leta 2017.

Pogled s parkirišča na Športno dvorano Mengeš.

Z izgradnjo nizko energetske večnamenske športne dvorane v Mengšu se bo v nadaljevanju lahko pristopilo k dokončni rešitvi prostorske stiske Osnovne šole Mengeš (preselitev kuhinje in jedilnice v obstoječo športno dvorano), omogočeno bo kvalitetno izvajanje pouka športa in organizacija različnih šolskih športnih tekmovanj. Dvorana bo v popoldanskih urah na voljo športnim društvom za športne aktivnosti njihovih članov, kar nedvomno pomeni novo priložnost za razvoj organiziranega športa v Občini Mengeš. Pomembno je tudi, da bo dvorana v večernih urah na voljo za rekreacijo občank in občanov.

Tina Drolc

Oglasno sporočilo