Vprašanja za župana Občine Domžale

0
1996
SAMSUNG

V letošnjem letu je Občina Domžale porabila po javno dostopnih podatkih na spletni strani Protikorupcijske komisije ERAR pod postavko Druga plačila kar 646.649,92 EUR. To ni tako majhen znesek za plačila fizičnim osebam, potovanja v tujino ipd. Občani si želijo informacijo oz. specifikacijo, za kaj je bil njihov denar porabljen.
Prosim, da po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja posredujete podatke o porabi davkoplačevalskega denarja Občine Domžale v letošnjem letu oz. do sredine julija, pod postavko Druga plačila, objavljeno na ERAR-ju v zakonsko predpisanem roku.

__________________________________________________________________

Naše bralce zanima, koliko sponzorskih sredstev je Občina Domžale prispevala k izvedbi Etno rock festivala 2017.

__________________________________________________________________

V imenu bralcev vam zastavljamo naslednja vprašanja glede na
zadnjo, večjo investicijo v občini Domžale:
– Kdaj oz. katerega leta je bila zgrajena, letos porušena peš brv med Homcem in Radomljami?
– Kolikšen je strošek, zdaj nove Mlinarske brvi, med Homcem in Radomljami?
– Zakaj na Mlinarski brvi ni napisa o datumu izgradnje in imenu izvajalca, kakršna je praksa na mostovih?
– V strugi reke Kamniške Bistrice med Virom in Papirnico Količevo so vidna gradbena dela. Kakšna dela se izvajajo?

____________________________________________________________________

Do zaključka redakcije nismo prejeli odgovora!
Iz tiskane izdaje časopisa NOV!CE/12/2017

Oglasno sporočilo