Vprašanje za občinske svetnice in svetnike Občine Domžale

0
2188

Zakaj se azbestnih plošč ne vključuje med nevarne odpadke? Če plošče pripeljemo na odlagališče odpadkov, je cena 186 EUR za tono. Prebivalci naše občine morda tudi zaradi tako visoke cene, azbestne plošče in druge gradbene materiale dostikrat raje odvržejo v gozdovih in drugih neprimernih krajih. Ali ne bi bili stroški nižji, če bi ves ta material na Centru za ravnanje z odpadki v Dobu sprejemali brezplačno?

Do zaključka redakcije nismo prejeli odgovora!
Iz tiskane izdaje časopisa NOV!CE 12/2017

Sestava Občinskega sveta v mandatnem obdobju 2014 – 2018

1. mag. Renata KOSEC, Ul. Matije Tomca 2, 1230 Domžale /LTD/
2. Joško KOROŠEC, Preserje pri Radomljah, Tovarniška ulica 23, 1235 Radomlje /LTD/
3. Andreja POGAČNIK JARC, Prešernova cesta 43, 1230 Domžale /LTD/
4. Stane KOVAČ, Ljubljanska cesta 112, 1230 Domžale /LTD/
5. Damjana KOROŠEC, Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale /LTD/
6. Maksimiljan KARBA, Podrečje 22, 1230 Domžale /LTD/
7. Marjetka KRISTAN, Sr. Jarše, Jarška cesta 39, 1230 Domžale /LTD/
8. Janez AVSEC, Studenec pri Krtini 7, 1233 Dob /LTD/
9. Marjeta RODE, Homec, Gostičeva 19, 1235 Radomlje /LTD/
10. Anže KOROŠEC, Savska cesta 11a, 1230 Domžale /LTD/
11. Sonja OREŠEK, Depala vas 64, 1230 Domžale /LTD/
12. Janez BRECELJNIK, Preserje pri Radomljah, Pelechova cesta 3a, 1235 Radomlje /LTD/
13. Elvira ROŠIĆ KLJUČANIN, Slamnikarska cesta 2, 1230 Domžale /LTD/
14. Gašper KOPITAR, Prelog, Stara cesta 7, 1230 Domžale /LTD/
15. Robert HROVAT, Stritarjeva ulica 18, 1233 Dob /SDS/
16. Urška KABAJ PLETERSKI, Vir, Jurčičeva 12, 1230 Domžale /Desus/
17. mag. Lovro LONČAR, Vir, Čufarjeva ul. 10, 1230 Domžale /SDS/
18. MARIJA DOROTEJA GRMEK, Savska cesta 31, 1230 Domžale /SDS/
19. mag. Tomaž DEŽELAK, Gostičeva ulica 22, 1230 Domžale /SDS
20. Alenka RESINOVIč, Ljubljanska cesta 24, 1230 Domžale /Lista Reza/
21. Matej ORAŽEM, Dragomelj 151, 1230 Domžale /Lista Reza/
22. Marija PUKL, Bistriška cesta 4, 1230 Domžale /DeSUS/
23. Janez SVOLJŠAK, Ul. 7. avgusta 38, 1233 Dob /DeSUS/
24. Peregrin STEGNAR, Turnše 5, 1233 Dob /NSi/
25. Lidija AMBROŽ MARČUN, Prešernova cesta 12, 1235 Radomlje /SMC/
26. mag. Primož ŠKOFIC, Vodovodna cesta 2, 1230 Domžale /SMC/
27. Sabina Pirš, Ihan, Bistrška, cesta 2, 1230 Domžale /SMC/
28. Robert PEČNIK, Kamniška cesta 18, 1230 Domžale /SMC/
29. Uroš BREZNIK, Vodovodna cesta 21, 1230 Domžale /SD/
30. Metod MARČUN, Prešernova cesta 37, 1235 Radomlje /Lista za Domžale/
31. Roman LENASSI, Zaboršt, Pot za Bistrico 40, 1230 Domžale /NSi/

Oglasno sporočilo