Vodni detektiv že 20 let

0
2480

Galerija KD Domžale v septembru gosti Retrospektivno razstavo ob 20 letnici Vodnega detektiva, izobraževalnega programa, ki že 20 let spodbuja osnovnošolsko mladino po vsej Sloveniji k raziskovanju voda in lokalnega okolja ter h kreativnemu razmišljanju o vodi in problemih vezanih na vodo. Razstavo si lahko ogledate vsak delovni dan med 17. in 19. uro.

Vodni detektiv je izobraževalni program za osnovnošolsko mladino, ki ga že 20 leto organizira ICRO – Inštitut za celostni razvoj in okolje iz Domžal, v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP).

Učenci skupaj z mentorji raziskujejo vode preko različnih aktivnosti ( terensko delo, eksperimenti, anketa, pogovor z občani, raziskovanje  literature…) ter spoznavajo razmere v okolju, kjer živijo, svoja spoznanja pa predstavijo tudi na likovni in literarni način, kar so tudi domžalske šole v vseh teh letih večkrat zelo uspešno izvedle.

Razstava predstavlja dvajset tem, ki so bile obravnavane v okviru vsakoletnih natečajev (npr. Kako se reka očisti?, Ribe, Poplave, Vodam več prostora! Itd.). Pri vsaki temi so poudarjene ključne vsebine, aktualne za današnji čas in namenjene ozaveščanju širše skupnosti. Poleg so predstavljeni rezultati in ključni poudarki vsakoletnih natečajev.

Na razstavi so predstavljeni tudi nagrajeni izdelki letošnjega natečaja na temo »Mikroplastika«. To je problematika, ki smo se je začeli zavedati šele v zadnjem času. Vodna okolja, ki so onesnažena z mikroplastiko, so bivališča številnih živali, ki delčke mikroplastike s hrano dobijo v svoje telo. Tako mikroplastika obremenjuje celotno prehrambno verigo. Več o tem in predvsem o tem kako na to temo razmišlja mladina lahko izveste na sami razstavi.

Ob okrogli obletnici je prav, da se zahvalimo vsem sponzorjem in donatorjem, ki so nam v vseh teh letih stali ob strani in nas podpirali. To je predvsem naš partner, Ministrstvo za okolje in prostor, in številni drugi, med katerimi naj posebej omenim Centralno čistilno napravo Domžale, ki nam vsa leta stoji ob strani. Hkrati pa naj se zahvalim za sodelovanje vsem mentorjem, ki vsako leto animirajo številne mlade ter vsem prostovoljcem, ki požrtvovalno donirajo svoj čas in delo za skupno dobro, saj brez vse te podpore projekt nebi živel.

Da pa bo projekt živel tudi naprej, bodo že v oktobru, v »Mesecu prostora«, poskrbele delavnice »Načrtovalske igre v poplavnem prostoru«, ki jih bomo izvedli z učenci zadnje triade nekaterih domžalskih in ljubljanskih osnovnih šol.

mag. Marta Vahtar
ICRO – Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale

https://www.facebook.com/vodni.detektiv/

https://vodni-detektiv.si/

Učenci Osnovne šole Domžale pri izpolnjevanju delovnih listov, ki so jih vodili pri, ogledu razstave. 

Razstavo si je ogledalo tudi kar nekaj občanov

 

Oglasno sporočilo